MAS Království Jestřebí hory

O nás Servis regionu Fotogalerie Kontakt

DotaceAktuálně vyhlášené výzvy

MAS KJH YouTubeMAS KJH Facebook

Aktuálně vyhlášené výzvy

Publikováno: St 01.02.2023

Region: Jestřebí hory, Podkrkonoší

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., aktuálně vyhlášené výzvy.

PRV - Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020 - vyhlášení 1. 2. 2023

Seznam přijatých žádostí o dotaci (zveřejněno 20. 3. 2023):
PRV - 5. výzva - F1 - seznam přijatých žádostí
PRV - 5. výzva - F4 - seznam přijatých žádostí
PRV - 5. výzva - F8 - seznam přijatých žádostí

Text výzvy a přílohy:
PRV - 5. výzva - MAS KJH
PRV - 5. výzva - souhlas se zněním

Vypsané fiche:
PRV - 5. výzva - fiche 1 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 1 - souhlas se zněním
PRV - 5. výzva - fiche 4 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 4 - souhlas se zněním
PRV - 5. výzva - fiche 8 (dokument je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
PRV - 5. výzva - fiche 8 - souhlas se zněním

Dokumenty k výzvě:
PRV - manuál pro hodnocení a výběr projektů
PRV - pravidla 19.2.1
Žádost o přístup do Portálu farmáře
Informace pro žadatele o přístup do Portálu farmáře
PRV - postup pro vygenerování Žádosti o dotaci
Příručka pro zadávání veřejných zakázek PRV
Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020

Přílohy Pravidel 19.2.1:
Příloha - Soulad se SCLLD
Příloha - Doložení vazby na venkovskou turistiku
Příloha č. 4 - Definice mikropodniků, malých a středních podniků
Příloha č. 5 - Prohlášení o zařazení do velikostní kategorie podniků
Příloha č. 14 - Metodika definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst
Příloha č. 21 - Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem rozvoje obce

Seminář pro žadatele:
PRV - 5. výzva - pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře

Jít zpět

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás