Naše dokumenty

Interní postupy IROP platné od 29.1.2019
Interní postupy IROP platné do 28.1.2019
Evaluační zpráva 2019
Seznam místních lídrů 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky účetní jednotky za rok 2018
Zpráva nezávislého odborníka o ověření čerpání dotace Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Statut MAS KJH, o.p.s., 12.2.2019
Statut MAS KJH, o.p.s., 21.6.2018
Zpráva auditora za rok 2017 na realizaci SCLLD
Výroční zpráva za rok 2017
Zpráva auditora za rok 2017
Harmonogram výzev OPZ 2018
Jednací řády orgánů MAS
Skartační a spisový řád
Výroční zpráva za rok 2016
Zpráva auditora za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2015
Zpráva auditora za rok 2015
Dohoda o vzájemné spolupráci s MAS Poondavie
Schválená verze statutu
Výroční zpráva za rok 2014
Zpráva auditora za rok 2014
Zpráva auditora za rok 2014 na realizaci SPL
Statut MAS KJH, o.p.s. (platný od 24. 2. 2015)
Dohoda o změně zakladatelské smlouvy (platná od 28. 1. 2015)
Monitorovací zpráva za rok 2014 (tuto zprávu je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
Dohoda o vzájemné spolupráci s MAS Královédvorsko
Monitorovací zpráva - 2. etapa 2014
Monitorovací zpráva - 1. etapa 2014
Zpráva auditora za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2013
Monitorovací zpráva za rok 2013 (tuto zprávu je třeba nejdříve stáhnout do počítače)
Monitorovací zpráva 2. etapa 2013
Monitorovací zpráva 1. etapa 2013
Smlouva s polskou MAS Kwiat lnu (CZ)
Smlouva s polskou MAS Kwiat lnu (PL)
Výroční zpráva za rok 2012
Zpráva auditora za rok 2012
Monitorovací zpráva 3. etapa 2012
Dohoda o změně názvu společnosti (platná od 1.11.2012)
Výroční zpráva za rok 2011
Zpráva auditora za rok 2011
Strategický plán LEADER (platný od 12. 12. 2011)
Dohoda o změně zakladatelské smlouvy (platná od 16. 6. 2011)
Výroční zpráva za rok 2010
Zpráva auditora za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2009
Zpráva auditora za rok 2009
Strategický plán LEADER (platný od 1. 7. 2009)
Výroční zpráva za rok 2008
Zpráva auditora za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Zpráva auditora za rok 2007
Zakladatelská smlouva (únor 2007)