Operační program Zaměstnanost - probíhající výzvy

Harmonogram výzev OPZ 2018

Výzva OPZ Zaměstnanost, vyhlášená 29. 1. 2018


Text výzvy a přílohy:
Text výzvy
Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
Příloha č. 2 - Statut MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Příloha č. 3 - Jednací řády orgánů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Důležité dokumenty:
Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ
Pokyny k vyplnění žádosti v ISKP14+

Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: www.esfcr.cz/dokumenty-opz

Podpůrné dokumenty:
Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů
Obvyklé ceny, mzdy/platy (platné od 1. 5. 2017)
Regionální statistika ceny práce - Královéhradecký kraj

Seminář pro žadatele:
Pozvánka na seminář
Prezentace ze semináře OP Zaměstnanost