Strategie 2014+ realizace

Operační program zaměstnanost (OPZ)

Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v letech 2017 - 2021 žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů. V rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) bude možné žádat o podporu na realizaci následujících typů aktivit: Sociální služby a sociální začleňování, Zaměstnanost, Sociální podnikání, Prorodinná opatření. Žádost o dotaci bude podávat žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+. Budoucí potenciální žadatelé se mohou již nyní na portálu registrovat. Pro podání žádosti o dotaci z OPZ bude třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným certifikátem, který vydávají certifikační autority: Česká pošta, s. p.; První certifikační autorita, a. s.; eIdentity, a. s.). Prostudujte si podrobnější informace o podpoře z OPZ i plán MAS k OPZ .

Kateřina Valdová, 6.9.2016

Integrovaný regionální operační program (IROP) – informace
k dalšímu vývoji

V letech 2017 – 2021 bude možné přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. žádat o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Žádost o dotaci z IROP bude podávat žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+, kde se žadatelé mohou již nyní registrovat. Pro podání žádosti o dotaci z IROP bude třeba, aby žadatel disponoval elektronickým podpisem (tj. kvalifikovaným certifikátem, který vydávají certifikační autority). Očekáváme, že v první polovině roku 2017 bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů. Vzhledem k tomu, že v současnosti stále čekáme na připomínky a následné schválení celé strategie CLLD řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj), uvedený harmonogram je předpokládaný a může se změnit. Podrobnější popis věcného zaměření aktivit naleznete ve strategii CLLD. Přečtěte si ještě více informací.

Kateřina Valdová, 16.8.2016

Program rozvoje venkova – informace k dalšímu vývoji čerpání dotací

Na základě strategie Komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) bude možné v dalším programovém období žádat přes Místní akční skupinu Království – Jestřebí hory, o.p.s. o dotaci ze tří operačních programů: Programu rozvoje venkova, Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost. Z uvedených programů předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu nejdříve z Programu rozvoje venkova. Očekáváme, že v listopadu a prosinci letošního roku bude zveřejněna pracovní verze první výzvy MAS společně s předběžnou registrací projektů v rámci Programu rozvoje venkova. V návaznosti na tento termín bude k této výzvě uspořádán seminář pro žadatele. Oficiální vyhlášení výzvy MAS předpokládáme v lednu – únoru 2017. Přečtěte si podrobnější informace k Programu rozvoje venkova.

Kateřina Valdová, 1.8.2016