Aktuality

Společenství obcí Podkrkonoší chystá Centrum společných služeb

Dobrovolný svazek obcí Společenství obcí Podkrkonoší rozjíždí od 1. července tzv. Centrum společných služeb. Jedná se o zajištění odborného poradenství v různých oblastech, jež bude poskytováno především menším obcím v regionu, které nedisponují bohatým úřednickým aparátem. Projekt centra společných služeb, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, má návaznost na projekt meziobecní spolupráce, který byl v území ORP Dvůr Králové nad Labem řešen v letech 2013–2015 a který se zabýval možnostmi usnadnění práce starostů menších obcí prostřednictvím sdílení zkušeností, společného plánování aktivit apod. „Velmi mě těší, že se nám po dlouhém a náročném vyjednávání se Svazem měst a obcí ČR podařilo dostat projekt centra společných služeb k nám do regionu. Jedná se o velkou příležitost především pro malé obce, jak si trochu uvolnit ruce v oblasti administrativy a ušetřený čas věnovat řešení skutečných problémů,“ uvedl Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší a zároveň starosta obce Vítězná. Bližší informace o projektu budou průběžně zveřejňovány.

Radka Jansová, 1.7.2016

Informace pro potenciální žadatele z Programu rozvoje venkova

Přestože se schvalovací procesy jednotlivých strategií MAS stále prodlužují, některé informace ohledně budoucích výzev z PRV jsou již jasné. Proto bychom vás již nyní chtěli informovat o tom, že pokud uvažujete o budoucím možném podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova (a to přes MAS i napřímo přes SZIF), nutnou podmínkou k tomu je vytvoření vlastního účtu na Portálu farmáře MZe. Přes ten budou probíhat veškeré administrativní kroky týkající se projektu a jeho schvalování. O přístup do portálu lze zažádat dle instrukcí na webu Mze, pokud s tím budete mít jakýkoliv problém, ozvěte se na valdova@kjh.cz.

Kateřina Valdová, 30.6.2016

Sobotní akce ve Společenství obcí Podkrkonoší

První červencovou sobotu se ve Společenství obcí Podkrkonoší konají hned dvě velké akce, a to ve Vítězné a v Horní Olešnici. Ve Vítězné se můžete těšit Den obce s celodenním programem, jehož součásti jsou koncerty, pouťové atrakce, hasičské soutěže nebo přehlídka veteránů. V Horní Olešnici se koná Setkání rodáků a přátel Ždírnice, které bude doplněno kulturním programem na hřišti ve Ždírnici, koncerty a zajímavými vystoupeními. Prohlédněte si plakát na Den obce i na Setkání rodáků a přátel.

Kateřina Valdová, 29.6.2016

Konkurz na místa ředitele/ky Základní školy a Mateřská školy Dolní Olešnice

Obec Dolní Olešnice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2016 nebo dle dohody. K předpokladům pro výkon činnosti ředitele/ky patří např. vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů. Je velmi důležité, aby se nový ředitel našel, protože škola je klíčovou institucí pro každou malou obec. Přečtěte si celé podmínky konkurzu.

Kateřina Valdová, 28.6.2016

Výzvy OP VVV – šablony

Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a č. 02_16_023 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 30. 6. 2017. Prostudujte si více.

Kateřina Valdová, 27.6.2016

Výroční zpráva za rok 2015

Nabízíme vám k přečtení Výroční zprávu společnosti za rok 2015. Ta shrnuje např. charakteristiku MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., popis jejích orgánů a jejich pravomocí. Dále se dočtete o veškeré činnosti, kterou se organizace zabývá, např. obecnou charakteristiku služeb, službami pro zakladatele, Ekocentrem, projekty realizované místní akční skupinou, zapojení v organizacích a spolupráce s partnery a popis aktivit v programu LEADER a činnost spojenou s tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Přečtěte si celou Výroční zprávu společnosti.

Kateřina Valdová, 24.6.2016

Koncerty skupin Silmaril a MONOGRAM

Spolek divadelních ochotníků Batňovice pořádá koncert Pražské bluegrassové skupiny Monogram. Akce se koná v sobotu 9. 7. 2016 od 18 hodin v Batňovicích, v přírodním areálu Varta. Na programu naleznete od 18 hodin skupinu Silmaril (Ladislav Lysický a David Zahradník) a od 19 hodin pak vystoupí skupina MONOGRAM. Vstupné 150 Kč, občerstvení zajištěno! Více info na plakátku.

Kateřina Valdová, 22.6.2016

LeaderFEST 2016

Karlova Studánka se stala na dva dny místem pro setkání zástupců místních akčních skupin a dalších příznivců venkova, pracujících metodou LEADER. Místní akční skupiny z České republiky, Slovenska a Polska se v diskuzích vrátily k podstatě metody LEADER. Po zahájení se již rozběhla programem naplánovaná vlna workshopů, diskuzí a také individuálních setkání nad aktuálními tématy a problémy, které místní akční skupiny řešily v návaznosti na tvorbu svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–2020. Řešil se také rozvoj regionálního školství a místní akční plány vzdělávání, inovace na venkově, Strategie Česko 2030 a zapojení MAS, lesnictví a chráněná území a mnoho dalších. Celou zprávu z akce i průběžně doplňované prezentace a podklady si přečtěte na stránkách Národní sítě MAS ČR.

nsmascr.cz, 20.6.2016

O sošku podkrkonošské Sněženky se tentokrát bojovalo
v Pilníkově

Děti z prvních stupňů základních škol Společenství obcí Podkrkonoší si v pátek 10. června udělaly výlet do Pilníkova, aby si zde zasoutěžily O sošku podkrkonošské Sněženky. Tato putovní soutěž, jíž se letos ujala Základní a Mateřská škola Pilníkov v čele s ředitelkou Ilonou Skořepovou, se nesla ve sportovním duchu. Soutěžilo se v mnoha tradičních i méně tradičních disciplínách. Florbal, překážková dráha, skok z místa či hod na cíl nikoho nepřekvapil. U „úklidu“ či „padáků“ už byla potřeba drobná instruktáž. Kromě toho zde byl prostor i pro volnou zábavu a přátelské popovídání. „Sešlo se nám tady více než 200 dětí ze sedmi obcí – domácího Pilníkova, Dolní Olešnice, Hajnice, Kocbeří, Chotěvic, Vítězné a Vlčic,“ uvedla Ilona Skořepová. „Počasí bylo ideální, zábava plynula a celé dopoledne se neslo v soutěžním, ale přesto přátelském duchu. Bylo hezké pozorovat, jak se starší žáci věnují mladším, za což jim moc děkuji,“ doplnila Skořepová. Přečtěte si celou zprávu z akce a prohlédněte si i fotografie.

Radka Jansová, 14.6.2016

MAP – zásobníky projektových záměrů zasílejte do 15.7.2016

Na setkání 1. 6. v Havlovicích bylo přislíbeno, že na školská zařízení proběhne distribuce tabulky na vyplnění projektovými záměry. Tento seznam bude klíčovým podkladem pro Strategický rámec MAP Trutnovsko, který bude z části představen 14. 9. 2016 na II. setkání ředitelů MŠ a ZŠ v Horním Maršově, následně schválen Řídicím výborem a poté ho projektový tým odevzdá příslušným orgánům Královéhradeckého kraje a MMR ČR. Soubor obsahuje 3 listy (návod k vyplnění, investiční priority a měkké priority) – prosíme o vyplnění 2. a 3. listu; pro případnou konzultaci oslovte Michala Hátle a Tomáše Mečíř (kontakty). Vyplněné vracejte na adresu: balcar@kjh.cz, nejpozději do 15. 7. 2016.

Kateřina Valdová, 5.6.2016
Starší zprávy