Aktuality

Veřejná sbírka pro novou rozhlednu na vrcholu ŽALTMAN

Obec Malé Svatoňovice zahájila dne 1. 7. 2017 veřejnou sbírku na výstavbu nové rozhledny na vrcholu Žaltman. „Stávající rozhledna je z let 1966 až 1967 a byla postavena svépomocí členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice. Její výška již není dostačující a práce na vyvýšení výhledové plošiny by byly nákladnější než postavit rozhlednu novou,“ vysvětluje starosta obce Malé Svatoňovice Vladimír Provazník. Cílem této sbírky je znovu zatraktivnit místo vrcholu Žaltman a poskytnout nádherné výhledy do krajiny. Vybrané finanční dary budou použity na novou konstrukci rozhledny a na práce s výstavbou spojené. Obec Malé Svatoňovice na tuto sbírku otevírá samostatný transparentní účet, který lze kdykoli v průběhu trvání sledovat. Příspěvky do sbírky lze zasílat bezhotovostně na číslo účtu: 4872426349/0800, Česká spořitelna, a.s. nebo poštovní poukázkou typu „A“, kde vyplníte číslo účtu, kód banky a popřípadě adresu majitele účtu Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice.

Kateřina Valdová, 27.7.2017

Pomozte s obnovou altánu v zahradě Vily Čerych
a vyberte si některou ze zajímavých odměn

Vážení příznivci Vily Čerych, zástupci Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s., by vás rádi požádali, abyste se zapojili do kampaně na obnovu altánu v zahradě Vily Čerych. Prostřednictvím „Daruj správně“ se nyní snaží získat prostředky pro rozsáhlou opravu dřevěné stavby v zahradě, která učarovala i Václavu Havlovi. Částka nutná pro kvalitní rekonstrukci altánu je 150 tisíc Kč. Lidé z Centra rozvoje Česká Skalice si velice váží vás, příznivců, kteří podporují zachování Vily Čerych a její zahrady jako místa s jedinečnou atmosférou a historií. Proto pro vás připravili zajímavé odměny. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 20.7.2017

Hledá se pedagog!

Mravenčí školka hledá od září 2017 pedagoga na plný úvazek do školy v Markoušovicích. Zájemce by měl mít respektující a laskavý přístup k dětem, mít rád přírodu a doprovázení dětí při jejich objevování světa. Vzdělávací komunitní centrum Mraveniště vzniklo před třemi lety s přáním vytvořit prostor pro vzájemné setkávání lidí. Provozuje také základní školu registrovanou pod MŠMT a Dětskou skupinu registrovanou pod MPSV. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 18.7.2017

Den krkonošských řemesel

Tkalcovské muzeum v Domě pod jasanem v Trutnově - Voletinách uspořádá v sobotu 22. července akci nazvanou Den krkonošských řemesel. Mezi 11. a 16. hodinou se tady budou prezentovat hrnčíři, tkalci nebo třeba výrobci mýdel. Návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet, chybět nebudou ani dílničky pro děti. Plakát je zde.

Petr Záliš, 17.7.2017

Výběrové řízení

Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice vypisuje výběrové řízení na správce havlovického sportovního areálu s nástupem 1. září 2017. Uzávěrka přihlášek uchazečů je 1. srpna 2017. Bližší informace podá osobně Jaroslav Balcar, předseda TJ Sokol Havlovice.

Jaroslav Balcar, 15.7.2017

Svazek obcí Jestřebí hory se pyšní novými webovými stránkami

Těsně před letními prázdninami, které do našeho regionu přivedou mnoho turistů, byl nejen pro ně, ale také pro všechny občany a příznivce Jestřebích hor zásadně modernizován jeden z hlavních informačních kanálů o dění v regionu. Webové stránky na známé adrese www.jestrebihory.net prošly po letech kompletní proměnou, kterou finančně zaštítil Svazek obcí Jestřebí hory. Kromě tiskových zpráv, pozvánek na akce v regionu, kalendáře událostí a databáze zajímavostí z přírody a kultury obsahují také tipy na výlety a odkazy na místa, kde každý návštěvník může aktivně potrápit své tělo. Součástí nabídky je i link na informační centrum v Malých Svatoňovicích či úřední deska s dokumenty „ze života“ svazku. Za velký počin při postupném doplňování informací považujeme i to, že se vytváří úplně nové databáze fotek, kontaktů a textů k jednotlivým místům. V nejbližších dnech oslovíme odbornou i laickou veřejnost ke spolupráci.

Radka Jansová, 12.7.2017

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Rádi bychom vás pozvali na připravovanou akci – jedná se o Olympiádu pro starší a dříve narozené. Letošní ročník Olympiády je již devátým v řadě. Akce se koná vždy na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 7. září a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Vzhledem k zaměření na území Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory nabízíme zájemcům svoz i odvoz z tohoto území zdarma. Trasa, časy i místa zastávek budou ještě upřesněny dle přihlášených účastníků. Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem narození 1952 a starší. Akci v letošním roce finančně podporuje i Královéhradecký kraj. V případě zájmu volejte Miloslavu Toholovi (TJ Sokol Havlovice, o. s.) na telefonní číslo: 737 141 504, který vás do soutěže zaregistruje. Včasná registrace zájemců nám pomůže s celou organizací, a proto žádáme o přihlášení nejlépe do 25. 8. 2017. Více informací najdete ve zvacím dopise a na plakátu.

Kateřina Valdová, 10.7.2017

Strategie podána do třetí výzvy

Strategie CLLD nesplnila v první kole podání některé požadavky, konkrétně nebyl schválen programový rámec IROP. Celý měsíc květen se využil na konzultace a změny v položkách programového rámce, k aktualizaci některých dat a k dokončovacím pracím. Strategie byla znovu podána do 28. 6. 2017 a nyní se dle lhůt v Metodickém pokynu pro integrované nástroje bude čekat na další vyjádření MMR. Prostudujte si podanou strategii, indikátory i finanční plán.

Kateřina Valdová, 30.6.2017

Výzvy OPŽP na péči o přírodu a krajinu

Byly vyhlášeny dvě výzvy programu OPŽP na péči o přírodu a krajinu, konkrétně výzvy č. 59 a 60. V rámci nich lze žádat o dotace ve výši 80, resp. 60 % např. na tyto aktivity v následujících oblastech: krajina v extravilánu obcí – dotace 60–100 % (např. liniové a skupinové výsadby dřevin, stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvky, podpůrná opatření na vodním toku a v nivě atd.) a sídelní zeleň (intravilán obcí) – dotace 60 % např. zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů). Termín předkládání projektových žádostí je u obou výzev 15. 9. 2017. Přečtěte si více informací.

Kateřina Valdová, 29.6.2017

Zasedal sněm MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.

Vraťme se k jednání sněmu MAS KJH, který se konal ve středu 21. 6. 2017 v zasedací místnosti MAS v úpické Republice. K prostudování vám nabízíme zápis a jeho schválené přílohy (pozvánku, výroční zprávu, aktuální seznam partnerů MAS, schválený příspěvek na činnost MAS, aktuální složení výběrového výboru, informace ke Strategii CLLD a k programovým rámcům). Prohlédnout si můžete i fotografie.

Kateřina Valdová, 22.6.2017
Starší zprávy