Aktuality

LeaderFEST 2015 aneb „Návrat ke kořenům“

LedaerFEST 2015 – nejen celorepublikové setkání místních akční skupin a organizací působících na venkově se bude konat ve dnech 18. a 19. června 2015 v Náchodě. Akce začíná oficiálním zahájením v Hotelu U Beránka, a to od 9.00. V rámci LEADERfestu proběhnou například tyto workshopy: Aktuální informace MMR pro MAS, Moderní architektura venkova, Svazky obcí – MAS partneři na venkově nebo Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích. Jako doprovodný program se na náchodském náměstí bude konat jarmark regionálních výrobků a výrobců, výstava staré a nové zemědělské techniky nebo vystoupení regionálních souborů a kapel. Prostudujte si celý program nebo se rovnou registrujte.

Kateřina Valdová, 27.5.2015

Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji

Místní akční skupiny z Královéhradeckého kraje společně realizují projekt spolupráce s názvem „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“. Účelem projektu je posílit spolupráci MAS mezi sebou a předávání správné praxe. V rámci projektu vznikne doporučující metodika se soupisem praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení. Na realizaci byla stanovena Koordinační pracovní skupina (KPS), která se skládá ze 14 zástupců účastnících se MAS. Zápisy z jednání této skupiny jsou k přečtení zde.

Kateřina Valdová, 26.5.2015

Noc kostelů 2015 v Úpici

I v roce 2015 se bude v Úpici konat akci s názvem Noc kostelů. V rámci akce bude v Husově sboru v Úpici připraven zajímavý program, a to od 17.30 divadelní představení úpického loutkového divadla s názvem Začarovaný princ, poté bude následovat Přednáška Tomáše Karla k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa - Mistr Jan Hus, bez patosu a zášti. Od 19.00 bude následovat večerní koncert pedagogů a žáků ZUŠ A. M. Buxton. O přestávce si budete moci vyslechnout čtení z pamětní knihy Československé církve v Úpici z let 1924 a 1925 o budování a slavnostním otevření Husova sboru v Úpici. Akce se koná s podporou města Úpice. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 27.5.2015

Základy marketingu a ekonomie pro cestovní ruch

Organizátoři z Centra rozvoje Česká Skalice Vás srdečně zvou na e-learningový kurz Základy marketingu a ekonomie pro cestovní ruch, který je přístupný od 1. června do 15. července 2015. Prostudujete si bližší informace spolu se závaznou přihláškou. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na e-mailu: radka.jansova@centrumrozvoje.eu. Dříve přihlášení budou mít více času na studium.

Kateřina Valdová, 26.5.2015

Šance na obnovu pro drobné sakrální stavby v obcích

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila 22. 5. 2015 výzvu pro podávání žádostí o dotace na obnovu drobných sakrálních staveb v obci v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Alokace pro tento rok je celkem 50 milionů korun. „Obnova památek je dlouhodobě diskutované téma. Tímto dotačním titulem můžeme přispět k obnově drobných sakrálních památek ve venkovských obcích, které nejsou ve vlastnictví církve. Jedná se o kaple a kapličky, boží muka nebo kříže,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Žádosti o dotace je možné předkládat od 22. května do 25. června 2015. Žadatelem o dotace mohou být obce do tří tisíc obyvatel. Více informací o výzvě naleznete zde.

Kateřina Valdová, 22.5.2015

Slavnostní udílení Ceny Ladislava Čerycha v pátek 29. května

V pátek 29. května zahrada Vily Čerych ožije každoroční slavnostní událostí. Pořádá se zde jubilejní 10. ročník udílení Ceny Ladislava Čerycha, poděkování dárcům za pomoc při obnově Vily Čerych a její zahrady. „Velice si vážím, že jsou stále lidé a firmy, kterým můžeme každý rok poděkovat, za to, že přispívají k obnově Vily Čerych. Jsem rád, že můžeme ocenit štědrého dárce za jeho pomoc a spolupráci a že pro tuto myšlenku jsme pro letošní ročník získali nového patrona, pana Martina Staňka – starostu města,“ říká Jiří Kmoníček, ředitel Centra rozvoje Česká Skalice, o.p.s. Květnová slavnost je pořádána Nadací rozvoje občanské společnosti a Centrem rozvoje Česká Skalice, pod záštitou starosty města Česká Skalice. Je podpořena grantem Města Česká Skalice. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 20.5.2015

Evropská komise postupně schvaluje Operační programy

Evropská komise schválila ve středu 13. května již pátý operační program, díky kterému bude moci Česká republika čerpat finanční prostředky z fondů EU. Jako první byl schválený Operační program Podnikání a inovace, podnikatelé se tak mohou začít připravovat na čerpání prvních 17 miliard korun. Druhým byl OP Životní prostředí, kde k zahájení příjmu žádostí dojde 14. srpna 2015. Třetí OP je OP Zaměstnanost – celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70 miliard korun. Další je Operační program Doprava, který je zaměřen především na zkvalitnění dopravní sítě v České republice. Program bude čerpat finance z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. A zatím posledním schváleným OP je OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde budou investice určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.

Kateřina Valdová, 15.5.2015

Cyklobusy se opět chystají na sezonu

Vydejte se na výlet bez auta a využijte přepravy cyklobusů, které vás dovezou do atraktivních míst Kladského pomezí nebo Gór Stolowych v Polsku. Na konci května opět vyjedou první pravidelné linky cyklobusů, které organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí. První linkou se dostanete z Hradce Králové přes Náchod do Adršpachu a dále až na Pomezní boudy a druhá vozí návštěvníky z Náchoda do polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc až do Broumova. V loňském roce byl přepraven rekordní počet návštěvníků, a proto pevně věříme, že jejich počet bude i nadále stoupat. Pro zájemce budou v informačních centrech připraveny letáky s jízdními řády a také nové mapy s cyklotrasami v Kladském pomezí, které si díky svému formátu snadno při své jízdě schováte do kapsy či do batohu. Prohlédněte se jízdní řády cyklobusů.

Kateřina Valdová, 14.5.2015

Den Země a Igelitiáda na ZŠ Úpice-Lány

Jako každoročně se Základní škola Úpice-Lány připojila k oslavám Dne Země, které byly letos uskutečněny přesně na den, tedy 22. dubna 2015. Celá škola měla velmi napilno. Krásné a celkem teplé počasí nezhatilo naplánovaný program, a tak se mohlo bez meškání začít s oslavami. Prvostupňové děti měly v dopoledních hodinách přednášku o myslivosti, kterou pro ně odlektorovali tři velmi šikovní studenti třetího ročníku České lesnické akademie v Trutnově. Žáci se dozvěděli zajímavosti z mysliveckého života, mohli naživo spatřit káně Harrisovo, druh rozšířený spíše na americkém kontinentu, a v neposlední řadě mohli na vlastní uši slyšet vábení jelenů. V čase, kdy se děti neúčastnily výukového programu, sbíraly se svými kantorkami odpadky a nepořádek v okolí školy či pomáhaly s jeho zvelebováním. Přečtěte si celou zprávu z akce nebo si prohlédněte obrázky.

Kateřina Valdová, 13.5.2015
Starší zprávy