Aktuality

Volná pracovní místa v regionu

Základní a mateřské školy v území MAS hledají do svých kolektivů nové posily: Malotřídní škola Velké Svatoňovice hledá kreativní učitelku 1. stupně, která je otevřena různým formám práce a výuky, je nastavena společně tvořit školní prostředí, které odpovídá mottu školy „Škola pro život“. Pozice je vhodná i pro absolventy. Podrobnosti jsou zde. ZŠ a MŠ Radvanice vypisuje výběrové řízení na místo učitel/ka 2. stupně ZŠ. Výhodou: aprobace Aj, popř. Nj, Hv. Předpoklady: Splněné podmínky dle zákona č. 563/2004 v platném znění. Nabídku se strukturovaným životopisem můžete zasílat do 14. srpna 2016 na adresu školy nebo na e-mail. A obec Dolní Olešnice hledá uchazeče o pracovní místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Dolní Olešnice. Přečtěte si celé podmínky konkurzu.

Kateřina Valdová, 18.7.2016

Výběrové řízení na pozici účetní

Starosta obce Vítězná vyhlašuje ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. výběrové řízení na pozici účetní obce se zkráceným úvazkem 20 hodin týdně na dobu neurčitou. Zde jsou některé požadavky: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, trestní bezúhonnost, znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dobrá znalost práce s PC. Očekává se i zodpovědnost při práci s osobními daty a svěřeným majetkem, diskrétnost, schopnost samostatné práce. V případě zájmu si prostudujte Prostudujte si více informací.

Kateřina Valdová, 14.7.2016

IROP – dotace na hasičské zbrojnice

Od 1. července 2016 (max. do konce roku 2017) je otevřená 36. výzva v rámci programu IROP umožňující získat 90% dotaci na rekonstrukci stávající, nebo novostavbu hasičské zbrojnice (vč. nezbytného technického a technologického vybavení) pro požární jednotky SDH kategorie II a III. Výzva se samozřejmě týká všech složek IZS, tedy je možné žádat o dotaci i na stanice zdravotnické záchranné služby, či Policie ČR. Po zkušenosti s již uzavřenou výzvou na techniku IZS, která byla otevřena pouze 6 měsíců (došlo k vyčerpání celkové alokace) – původně měla být otevřená také do prosince 2017, je doporučeno v případě zájmu rychlé řešení projektových příprav, aby mohla být žádost o dotaci podána co nejdříve (podmínkou je např. minimálně podaná žádost o stavební povolení – pokud je vyžadováno, nebo také v každém případě kladné stanovisko krajského HZS). Prostudujte si základní informace.

Kateřina Valdová, 7.7.2016

Společenství obcí Podkrkonoší chystá Centrum společných služeb

Dobrovolný svazek obcí Společenství obcí Podkrkonoší rozjíždí od 1. července tzv. Centrum společných služeb. Jedná se o zajištění odborného poradenství v různých oblastech, jež bude poskytováno především menším obcím v regionu, které nedisponují bohatým úřednickým aparátem. Projekt centra společných služeb, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, má návaznost na projekt meziobecní spolupráce, který byl v území ORP Dvůr Králové nad Labem řešen v letech 2013–2015 a který se zabýval možnostmi usnadnění práce starostů menších obcí prostřednictvím sdílení zkušeností, společného plánování aktivit apod. „Velmi mě těší, že se nám po dlouhém a náročném vyjednávání se Svazem měst a obcí ČR podařilo dostat projekt centra společných služeb k nám do regionu. Jedná se o velkou příležitost především pro malé obce, jak si trochu uvolnit ruce v oblasti administrativy a ušetřený čas věnovat řešení skutečných problémů,“ uvedl Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší a zároveň starosta obce Vítězná. Bližší informace o projektu budou průběžně zveřejňovány.

Radka Jansová, 1.7.2016

Informace pro potenciální žadatele z Programu rozvoje venkova

Přestože se schvalovací procesy jednotlivých strategií MAS stále prodlužují, některé informace ohledně budoucích výzev z PRV jsou již jasné. Proto bychom vás již nyní chtěli informovat o tom, že pokud uvažujete o budoucím možném podání žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova (a to přes MAS i napřímo přes SZIF), nutnou podmínkou k tomu je vytvoření vlastního účtu na Portálu farmáře MZe. Přes ten budou probíhat veškeré administrativní kroky týkající se projektu a jeho schvalování. O přístup do portálu lze zažádat dle instrukcí na webu Mze, pokud s tím budete mít jakýkoliv problém, ozvěte se na valdova@kjh.cz.

Kateřina Valdová, 30.6.2016

Sobotní akce ve Společenství obcí Podkrkonoší

První červencovou sobotu se ve Společenství obcí Podkrkonoší konají hned dvě velké akce, a to ve Vítězné a v Horní Olešnici. Ve Vítězné se můžete těšit Den obce s celodenním programem, jehož součásti jsou koncerty, pouťové atrakce, hasičské soutěže nebo přehlídka veteránů. V Horní Olešnici se koná Setkání rodáků a přátel Ždírnice, které bude doplněno kulturním programem na hřišti ve Ždírnici, koncerty a zajímavými vystoupeními. Prohlédněte si plakát na Den obce i na Setkání rodáků a přátel.

Kateřina Valdová, 29.6.2016

Konkurz na místa ředitele/ky Základní školy a Mateřská školy Dolní Olešnice

Obec Dolní Olešnice vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dolní Olešnice, okres Trutnov s předpokládaným nástupem od 1. srpna 2016 nebo dle dohody. K předpokladům pro výkon činnosti ředitele/ky patří např. vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů. Je velmi důležité, aby se nový ředitel našel, protože škola je klíčovou institucí pro každou malou obec. Přečtěte si celé podmínky konkurzu.

Kateřina Valdová, 28.6.2016

Výzvy OP VVV – šablony

Řídicí orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 s názvem „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a č. 02_16_023 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v prioritní ose 3 OP VVV. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 30. 6. 2017. Prostudujte si více.

Kateřina Valdová, 27.6.2016

Výroční zpráva za rok 2015

Nabízíme vám k přečtení Výroční zprávu společnosti za rok 2015. Ta shrnuje např. charakteristiku MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., popis jejích orgánů a jejich pravomocí. Dále se dočtete o veškeré činnosti, kterou se organizace zabývá, např. obecnou charakteristiku služeb, službami pro zakladatele, Ekocentrem, projekty realizované místní akční skupinou, zapojení v organizacích a spolupráce s partnery a popis aktivit v programu LEADER a činnost spojenou s tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Přečtěte si celou Výroční zprávu společnosti.

Kateřina Valdová, 24.6.2016

Koncerty skupin Silmaril a MONOGRAM

Spolek divadelních ochotníků Batňovice pořádá koncert Pražské bluegrassové skupiny Monogram. Akce se koná v sobotu 9. 7. 2016 od 18 hodin v Batňovicích, v přírodním areálu Varta. Na programu naleznete od 18 hodin skupinu Silmaril (Ladislav Lysický a David Zahradník) a od 19 hodin pak vystoupí skupina MONOGRAM. Vstupné 150 Kč, občerstvení zajištěno! Více info na plakátku.

Kateřina Valdová, 22.6.2016
Starší zprávy