Aktuality

POZOR – PRODLOUŽENÍ VÝZVY INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. upozorňuje, že uzávěrka výzvy s názvem MAS KJH – IROP – INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ byla PRODLOUŽENA do 8. 6. 2018 do 12:00. Ve výzvě je alokováno 17 667 400 Kč, přičemž maximální celkové náklady na jeden projekt mohou činit až 4 mil. Kč. Dále upozorňujeme, že došlo k formálním úpravám přílohy č. 2 Kritéria věcného hodnocení. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají výzvy, včetně upravené přílohy č. 2.

Dita Gollová, 14.3.2018

Setkání zástupců pracovní skupiny neformálního a zájmového vzdělávání

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se potkali zástupci neformálního a zájmového vzdělávání z území ORP Trutnov v Dole Bohumír v Jívce. Toto poslední setkání proběhlo v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko, který 31. 3. 2018 končí. Zástupcům neformálního a zájmového vzdělávání byl představen dokument MAP Trutnovsko a finální leták, který organizace společně vytvořily prostřednictvím pracovní skupiny neformální a zájmové vzdělávání. Zástupci organizací také debatovali o možnostech případné další spolupráce v navazujícím projektu MAP II. Celé setkání bylo zakončeno společnou prohlídkou Dolu Bohumír. Přečtěte si zápis ze setkání, prezentace o projektu nebo o akčním plánu a prohlédněte si výběr z fotek.

Markéta Demešová, 16.3.2018

Vlajka pro Tibet – tentokrát s lukem a šípem

Tradiční akce na podporu Tibetu proběhne v Úpici 28. března. A to v místě, kterému se v Úpici říká Republika, což je v případě této akce více než symbolické. Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., která akci pořádá již několik let, tím upozorňuje na problém porušování lidských práv v Číně ve spojitosti s Tibetem. Každoročně je vyvěšována tibetská vlajka, a tím je veřejně deklarována podpora a vyjádření solidarity s tímto malým okupovaným státem. „MAS se každoročně snaží k akci Vlajka pro Tibet přijít s něčím novým,“ objasňuje aktivity Jan Balcar, ředitel MAS. „Snažíme se organizovat besedy, přednášky, a tím informovat široké okolí o tomto problému. V minulosti to byla například beseda s Martinem Bursíkem, hraní na tibetské mísy nebo v loňském roce si pásmo informací připravili studenti z místního gymnázia.“ Tématem letošního roku je tibetská lukostřelba. Tu vysvětlí a názorně předvedou Patrik Král a Jan Bareš z lukostřeleckého oddílu spolku Větve severu, který sídlí v obci Hajnice. Stejně jako v loňském roce budou i letos Petra Nývltová a Matěj Šlegr při akci vařit a podávat tibetský čaj. Více na plakátku.

Markéta Demešová, 9.3.2018

Seminář k výzvě IROP – Infrastruktura vzdělávání

V prostorách kanceláře MAS KJH proběhl v pondělí 5. 3. 2018 seminář pro žadatele k výzvě MAS č. 121/06_16_075/CLLD_17_03_003 z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem „1. výzva MAS KJH-IROP-INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ“. Na semináři byly představeny základní parametry výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilé výdaje, proces hodnocení a výběru projektů a systém IS KP14+. Stáhněte si prezentaci ze semináře. V případě, že plánujete projektovou žádost do výzvy podat, sdělte nám to prosím na e-mail gollova@kjh.cz.

Dita Gollová, 6.3.2018

Výzva MAS KJH - IROP Infrastruktura vzdělávání vyhlášena

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., vyhlašuje dne 26. 2. 2018 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) s názvem MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání. S ohledem na nedostatečnou kapacitu předškolních vzdělávacích zařízení, která byla identifikována ve Strategii CLLD, budou podpořeny především aktivity zaměřené na zvýšení nedostatečné kapacity zařízení péče o děti v předškolním věku. Tyto aktivity budou realizovány v oblastech, ve kterých bude prokazatelný nedostatek uvedených zařízení. V rámci opatření bude dále kladen důraz na podpoření aktivit, které povedou ke zvýšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích, a to ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce. Důraz bude kladen na výuku technických a řemeslných dovedností, na zvyšování zájmu žáků o přírodní obory, zlepšování jejich komunikačních schopností v cizích jazycích a o práci s digitálními technologiemi. Tyto aktivity budou podpořeny v základních školách. Příjem žádostí bude probíhat od 26. 2. 2018 od 10:00 hod. do 6. 4. 2018 do 12:00 hod. prostřednictvím Portálu IS KP14+. Zde naleznete veškeré informace, které se týkají vyhlášené výzvy MAS KJH – IROP – Infrastruktura vzdělávání, včetně pozvánky na seminář, který se bude konat 5. 3. 2018 do 15:00 v kanceláři MAS.

Dita Gollová, 24.2.2018

Koletova Rtyně

Klub přátel Koletovy Hornické hudby, Koletova hornická hudba a Město Rtyně v Podkrkonoší pořádají 54. ročník hudebního festivalu Koletova Rtyně, tentokrát v netypickém termínu 24. a 25. března a v netradiční provedení – součástí budou nejen koncerty (Musikverein Maihingen 1871 e. V., Německo), Hornická kapela Stonava, Koletovka a Národní dechový symfonický orchestr Přelouč, ale také taneční zábava a především hudební workshopy pro účastníky festivalu i širokou veřejnost. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 6.3.2018

Zveřejňujeme dokument MAP Trutnovsko v kompletním znění

Po dvou letech práce v území ORP Trutnov zveřejňujeme finální strategické dokumenty, které detailně mapují školství a vzdělávání v regionu. MAP Trutnovsko je souhrnný dokument, na jehož obsahu se zřizovatelé a ředitelé MŠ a ZŠ podíleli v letech 2016–2017. Projektové záměry jsou aktualizovány k 15. 2. 2018 a budou sloužit případným žadatelům o finanční prostředky z fondů EU. Akční plán jako takový představuje v rámci tohoto dokumentu zásobník projektů a záměrů (akční plán dlouhodobý), jejichž realizace je v plánu v následujících několika letech. Většina těchto informací byla prezentována na setkáních v letech 2016–2017.

Jan Balcar, 27.2.2018

Proběhl seminář pro žadatele k výzvě OPZ Zaměstnanost

V prostorách kanceláře MAS KJH proběhl ve čtvrtek 8. 2. 2018 seminář pro žadatele k výzvě MAS č. 337/03_16_047/CLLD_17_03_003 z Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Výzva MAS KJH - Zaměstnanost“. Na semináři byly představeny základní parametry výzvy, podporované aktivity, indikátory, způsobilé výdaje, proces hodnocení a výběru projektů a systém IS KP14+; prohlédněte si prezentaci ze semináře. V rámci této výzvy je možné předkládat projektové žádosti zaměřené například na vytvoření nového pracovního místa pro osoby z cílové skupiny, na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům, kteří umístí osoby z cílových skupin na místa, která budou z různých příčin uvolňována (např. z důvodu odchodu do důchodu), na podporu flexibilních forem zaměstnávání a na řadu dalších aktivit. V případě, že plánujete projektovou žádost do výzvy podat, sdělte nám to prosím na e-mail gollova@kjh.cz.

Dita Gollová, 9.2.2018

Novinky v projektu MAP Trutnovsko

První novinkou a akcí na začátku března bude další setkání Pracovní skupiny Neformální a zájmové vzdělávání. Konat se tentokrát bude v Dole Bohumír v Jívce, a to ve čtvrtek 8. 3. 2018. Účast, prosím, potvrzujte na balcar@kjh.cz. Přečtěte si také více informací. Další akcí potom je 3. Společné výjezdní jednání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to v termínu 21.–23. 3. 2018, tentokrát směr Krásná Lípa, termín přihlášení na balcar@kjh.cz je do 9. 3. 2018 – prostudujte si podrobnosti.

Kateřina Valdová, 21.2.2018

Nová výzva z OPŽP

Do začátku dubna je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP na opatření související s péčí o přírodu a krajinu. V rámci výzev č. 93 a 94 lze žádat o dotace ve rozmezí 60–100 % např. na tyto aktivity v následujících oblastech: krajina v extravilánu obcí – liniové a skupinové výsadby dřevin, stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku...atd. Další oblastí je pak sídelní zeleň (intravilán obcí). Termín předkládání projektových žádostí je u obou výzev 4. 4. 2018. Přečtěte si podrobnější výtah.

Kateřina Valdová, 15.2.2018
Starší zprávy