Aktuality

Dny evropského dědictví v Úpici

V Úpici budou v sobotu 12. 9. 2015 Dny evropského dědictví 2015. Celý den bude např. přístupné Městské muzeum a galerie J. W. Mezerové. Od 15.30 bude na programu povídání o úpickém loutkáři Josefu Vídovi a jeho působení v Úpici doplněné ukázkou ze staré loutkové hry provedenou historickými marionetami na drátě. Od 16.00 bude následovat přednáška „ÚPICE MUDR. ANTONÍNA TEUCHMANNA. NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ÚPICKÝ PURKMISTR A JEHO DOBA“, a to u příležitosti připomínky 125. výročí úmrtí této významné úpické osobnosti. Více z programu na plakátku.

Kateřina Valdová, 1.9.2015

Hledá se místo pro Sněm MAS Království - Jestřebí hory!

Naše Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. pilně sleduje vývoj schvalování operačních programů fondů EU a připravuje se na nové období 2014+. Jednou z důležitých podmínek, abychom mohli čerpat prostředky EU, je získat tzv. certifikát uznatelného žadatele. V tuto chvíli jsou všechny doplněné náležitosti na kontrole na SZIF ČR v Praze a čekáme na schválení. ALE! Výsledky musí schválit sněm MAS KJH a následně správní rada. Po dohodě s předsedou programového výboru Janem Šídou a následně i předsedou správní rady Dr. Vladimírem Diblíkem svoláváme na 17. září Sněm MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Místo zatím není určeno – musí být dobře dostupné, s parkovacími místy a sálem pro cca 60 lidí a možností zajistit občerstvení – nabídněte místo do 4. 9. 2015. Podrobnosti najdete v příloze.

Jan Balcar, 31.8.2015

POLEM, LESEM A ZAHRADOU – Julie W. Mezerová
na zámku Adršpach

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové srdečně zve všechny příznivce díla Julie W. Mezerové na soubornou výstavu jejích děl, kterou připravilo pro zámek v Adršpachu. V krásně zrenovovaných pozdně renesančních interiérech se návštěvníci mohou těšit na velký program věnovaný hlavnímu tématu Julie W. Mezerové – květině, přírodě a naší podjestřebské a podkrkonošské krajině. I proto výstava dostala název POLEM, LESEM A ZAHRADOU. Odkazujeme tak na první samostatnou výstavu, s níž se Julie W. Mezerová postavila před přísné zraky československé veřejnosti v Topičově salonu (Polem a lesem, 1931). Vernisáž výstavy se koná v pátek 4. 9. od 17 hodin. Více než 50 pláten ze sbírky Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové bude adršpašský zámek zdobit do konce října. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 31.8.2015

Nezapomeňte na Olympiádu pro starší a pokročilé!

Už příští čtvrtek se bude ve Všesportovním areálu v Havlovicích konat Olympiáda pro starší a dříve narozené. Letos je to již sedmý ročník a přichystané jsou pro vás disciplíny jako hod paličkou nebo válečkem, hod tenisákem nebo skok z místa. Přečtěte si ještě jednou zvací dopis na olympiádu a především prostudujte obě trasy, z SOP i z SOJH, a orientační časy, kdy budou svozové autobusy projíždět jednotlivými obcemi.

Kateřina Valdová, 28.8.2015

Komunální politik roku 2015

Zajímáte se o politiku? O chod obce, kde žijete? Změnilo se v ní v roce 2015 něco tak hodně, že by si autor změny zasloužil cenu? Přihlaste ho do soutěže Komunální politik roku 2015 - Nevšední projekty a nevšední lidé za nimi. Soutěží se o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy. Akce je pořádaná pod záštitou ministryně pro místní rozvoj ČR Karly Šlechtové a pod patronací předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu ČR Miloše Vystrčila. Cílem soutěže je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami. Soutěž je otevřená pro obce, města a městské části všech velikostí a jejím prostřednictvím vyhlašovatel vyzývá komunální politiky a zaměstnance samospráv, aby výsledky své práce, svého umu a své kreativity představili v soutěži Komunální politik roku. Více si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 28.8.2015

Vesnice roku - cena veřejnosti

Letošní ročník soutěže Vesnice roku se blíží do svého finále. Zapojte se i vy a pomocí internetového hlasování vyberte svou Vesnici roku 2015. Ve dnech 30. srpna až 5. září 2015 bude probíhat hodnocení celostátního kola. Všech třináct finalistů krajských kol bude v tomto termínu navštíveno hodnotitelskou komisí. Do hlasování se však může zapojit i široká veřejnost, která může rozhodnout o vítězi kategorie cena veřejnosti. Pro své favority můžete hlasovat od 24. srpna do 18. září 2015. Více si přečtěte na webových stránkách soutěže.

Kateřina Valdová, 27.8.2015

Projekt v Pilníkově: Hrajeme si, sportujeme

Herní prvky na rozsáhlé zahradě při MŠ v Pilníkově byly v havarijním stavu a bylo třeba je zmodernizovat a zároveň na zahradě zajistit bezpečný provoz. Došlo zde především k umístění multifunkční univerzální herní sestavy Flora 09. Jde o variabilní herní sestavu, vyrobenou z kvalitních a odolných materiálů inovačními technologiemi, které chrání životní prostředí, slouží k rozvoji pohybových dovedností, herních aktivit, fantazie i k rozvoji ochrany přírody a estetického cítění dětí ve věkové skupině 3 – 6 let. Více se dozvíte reportáži o projektu.

Kateřina Valdová, 24.8.2015

Přednáška Austrálie – kontinent protinožců

Organizátoři Vás zvou na středeční přednášku v ZOO Dvůr Králové nad Labem s přírodovědnou tematikou, a to tentokrát na téma: Austrálie – kontinent protinožců. O Austrálii jako místu s unikátní faunou, která přežívá v důsledku geologického rozdělení prakontinentu doslova až od druhohor, o setkáních s klokany, koalami, dalšími vačnatci a barevnými papoušky a o dojmech z návštěvy měst Adelaide a Sydney bude přednášet Dana Holečková. Koná se v galerii Tengenenge. Vstup na přednášku do ZOO přes recepci hotelu Safari po 17:30 hod. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 21.8.2015

Stavební úpravy a přístavba objektu zázemí
Mysliveckého sdružení Chotěvice

Realizací projektu, který byl podpořený z dotačního programu LEADER, dostaly neziskové organizace v obci Chotěvice a především Myslivecké sdružení Svatá Kateřina Chotěvice možnost využívat kvalitní zázemí pro svoji činnost. Došlo zejména k odizolování a oddrenážování starého objektu, k vytvoření nových okenních otvorů a k omítnutí stávajícího stropu z OSB desek a k nahrazení staré střešní krytiny za nové velkoformátové plechové šablony a k zateplení obvodového zdiva. Dále byla projektem řešena přístavba, která zvětšila hlavní užitný prostor objektu. Podívejte se i na reportáž, která celý projekt představuje.

Kateřina Valdová, 19.8.2015

Suchovršický pochod nabídne výhledy i prohlídku Zlaté jámy

V Suchovršicích uspořádají v sobotu 12. září 2015 první ročník Suchovršického pochodu. Start i cíl bude na hřišti u obecního úřadu. Součástí pochodu bude prohlídka Zlaté jámy, což je jedno z nejstarších důlních děl v Evropě (v Suchovršicích se kromě zlata těžilo také stříbro a ještě řada dalších kovových rud, žádný kov se tu však nevyskytoval v dostatečném množství, takže se nakonec poměrně brzy s těžbou skončilo). Další "odměnou" za účast na pochodu budou krásné výhledy do širokého okolí, protože trasa vede po několika kopcích po obou březích Úpy. Sběratelé turistických vizitek si v den konání pochodu budou moci koupit vizitku Suchovršic. Podrobnosti jsou zde. Zajímavá místa na trase pochodu přibližují naše obrázky. Suchovršičtí si letos připomínají 470. výročí první písemné zmínky o obci.

Zdeňka Novotná, Petr Záliš, 19.8.2015

Rockový večer na hradě Vízmburk

Sdružení pro Vízmburk, z. s. Vás zve dne 29. srpna 2015 na ROCKOVÝ VEČER na hradě Vízmburk. Přijďte si poslechnout pravý podkrkonošský rock. Začínáme v 17 hodin. Zahrají kapely MEGADĚS, HellFire a ŽOLD Classic rock. Kapely hrají za každého počasí, jen v případě brutálního trakařopadání bude akce zrušena! Vjezd autem do lesa a parkování na hradě zakázáno! Více na plakátku.

Petr Doležal, 17.8.2015
Starší zprávy