Aktuality

Informační zpravodaj Společenství obcí Podkrkonoší
poprvé elektronicky!

V průběhu měsíce dubna se na webových stránkách členských obcí Společenství obcí Podkrkonoší objeví v pořadí třetí číslo informačního Zpravodaje Společenství obcí Podkrkonoší, poprvé však pouze v elektronické podobě. Zpravodaj jsme vydali ve stejném grafickém designu, na který jsou čtenáři zvyklí, zhruba po půl roce. Rozsahově je však – rovněž poprvé – o dvě stránky bohatší. Celkem šest stran čtení přináší informace o dění nejen ve Společenství obcí Podkrkonoší, ale i v jednotlivých obcích. Čtenáři se tak dozvědí o „vítězňáckém“ masopustu, hokejovém utkání Vlčice–Pilníkov nebo o akcích, které byly podpořeny v rámci dotačního programu pro neziskové organizace v regionu. Další číslo bude vytvářeno v průběhu letních měsíců, již nyní se však na nás můžete obracet se svými náměty a tipy na články. Zpravodaj je uveřejněn také na webových stránkách Společenství obcí Podkrkonoší www.podkrkonosi.info, které – jak se také ze Zpravodaje dozvíte – projdou v následujících měsících velkou proměnou a měly by se stát jedním z informačních kanálů o dění v regionu.

Radka Jansová, 25.4.2017

4. ročník regionálních workshopů „Rozvoj obcí a regionů KHK"

Regionální stálá konference, Královéhradecký kraj, Centrum investic, rozvoje a inovací, Krajská síť MAS a Sdružení místních samospráv ČR si Vás dovolují pozvat na již 4. ročník regionálních workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje“. V rámci pěti okresních setkání vystoupí zástupci kraje, regionální rozvojové agentury, místních akčních skupin a obcí. Přijďte živě diskutovat nad potřebami obcí a regionů, zapojte se do námětů pro poskytovatele dotací, zorientujte se v celé problematice a sdílejte s ostatními svou dobrou i špatnou praxi. Termíny, místa setkání a instrukce naleznete na plakátu.

Kateřina Valdová, 22.4.2017

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 19. dubna 2017 se na ZŠ Úpice-Lány konal Den Země. Oslavili ho, jak je tradičním zvykem, uspořádáním XVIII. ročníku Igelitiády, vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Starší děti rozdělené do několika skupin se v čele se svými učiteli vydaly posbírat smetí z břehů řeky Úpy a mladší děti se postaraly o blízké okolí školy. Do akce se zapojily i další školy – Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální školy Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov a Suchovršice, nově i ZŠ Bratří Čapků a tradičně i Junák Havlovice. Přečtěte si zprávu a prohlédněte si výběr z fotek.

Kateřina Valdová, 20.4.2017

Den Země a Igelitiáda už jsou na dohled!

Slyšte, slyšte! Ve středu 19. dubna 2017 oslavíme Den Země akcí známou pod názvem Igelitiáda. I letos se pokusíme vysbírat odpadky ze břehů řeky Úpy od suchovršického mostu Na Lhotkách až po havlovický splav u pily a zároveň také zkrášlit okolí našich škol a školek. Pakliže máte chuť se k nám připojit, neváhejte a přiložte ruku k dílu, budeme moc rádi. Čekají nás také dvě sběrové aktivity. Po celý týden bude vybírán vysloužilý elektroodpad nově ve sběrném dvoře v Radči pod patronací TS a také víčka od pet lahví - klasicky v prostorách ZŠ Úpice-Lány. Další podrobnosti si můžete přečíst na plakátech (víčka, elektro a elektro podrobnosti). Pevně věříme, že nás nenecháte ve štychu! Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé Základní školy Úpice-Lány i další zapojené školy a školky – Městské gymnázium a SOŠ Úpice, ZŠ Bří Čapků, Speciální ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov, MŠ Suchovršice a Junák Havlovice!

Kateřina Valdová, 18.4.2017

Nová výzva na infrastrukturu cyklodopravy

Starosty obcí z našeho regionu by mohla zajímat čerstvě vyhlášená výzva programu IROP na infrastrukturu cyklodopravy. Podporovatelná jsou následující opatření: samostatné cyklostezky, smíšené stezky pro cyklisty a chodce, jízdní pruhy pro cyklisty, společné pásy pro cyklisty a chodce, související doprovodná infrastruktura jako jsou stojany, odpočívky, zeleň, veřejné osvětlení apod. Více informací je v příloze. Žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 7. září 2017, takže je nejvyšší čas začít připravovat podklady. Určitě neváhejte se na nás obrátit, na telefonu 737 561 729 jsme připraveni Váš záměr konzultovat a následně být nápomocni s administrací žádosti i případné realizace projektu.

Tomáš Mečíř, jednatel DRAG s.r.o., 10.4.2017

Důležité zprávy pro starosty

Tento týden byly vyhlášeny nové výzvy v rámci programu OPŽP. Je možné požádat o dotaci v těchto oblastech: prevence vzniku odpadů (domácí kompostéry pro občany, nakládání s textilem a oděvy, opětovné využití výrobků...), rekultivace starých skládek, protipovodňová opatření (varovné a výstražné systémy...), energetické úspory (energeticky úsporná opatření u veřejných budov – zateplení, výměna zdroje, instalace OZE, nové „pasivní“ veřejné budovy). V příloze naleznete tradiční stručný přehled konkrétních dotačních možností pro Vaši obec. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, jsme připraveni Vám je zodpovědět na telefonním čísle 737 561 729 - a samozřejmě i následně pomoci s přípravou žádosti o dotaci.

Tomáš Mečíř, jednatel DRAG s.r.o., 10.4.2017

Pozvánka do jarní přírody

Klub českých turistů Úpice a oblastní výbor vás zve na 15. ročník zahájení turistické sezóny v Jestřebích horách a oblastní zahájení sezóny v Královéhradeckém kraji: BÍLÁ sobota U BÍLÉHO kolu. Akce se koná v sobotu 15. 4. 2017 na Panské cestě pod Žaltmanem u Bílého kolu a dostanete se k nám značenými trasami, které si můžete zvolit podle své zdatnosti. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 10.4.2017

Starostové se dozvěděli novinky nejen o dotacích

V úterý 4. dubna se v kulturním domě v Libňatově konal seminář pro obce, dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Odborníci na různé oblasti hovořili například o dotačních programech Ministerstva pro místní rozvoj, strategických dokumentech obcí a místních akčních skupin či veřejné zeleni. Jeden z příspěvků byl věnován i Centrům společných služeb, která vznikla v rámci projektu Svazu měst a obcí, a to i na našem území. Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., pod záštitou Bc. Pavla Hečka, radního Královéhradeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch. Prostudujte si program i prezentace jednotlivých přednášejících (J. Vlk – Informace o národních programech MMR na rok 2017, na rok 2018, k výzvě OPZ, aktuální informace k hodnocení strategií MAS a Představení publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury“, M. Kolmistr – Představení aplikace ObcePRO, J. Ježek – Tvorba strategických partnerství na mikroregionální úrovni, P. Helekal / L. Bártlová – Centrum společných služeb a A. Rudl – Veřejná zeleň a péče o ni. K nahlédnutí je i výběr z fotografií.

Kateřina Valdová, 6.4.2017

Výjezdní setkání ředitelů

Poslední březnové dny se uskutečnilo výjezdní zasedání ředitelů škol, které se aktivně zapojily do projektu Místního akčního plánu v území ORP Trutnov. Na programu byly prohlídky škol a školek na Rychnovsku a o diskuze s jejich zástupci. Jednalo se o MŠ Bystré a ZŠ v Dobřanech, které obě patří pod ZŠ a MŠ Trivium, o.p.s. a o ZŠ a MŠ Podbřezí, kde mají Montessori školku. Večerní program se odehrál v Penzionu Orličan a ve znamení diskuze nad problémy jednotlivých škol. Přečtěte si pozvánku na setkání a prohlédněte si fotky z exkurze.

Kateřina Valdová, 5.4.2017

Motýlí křídla obepínající Trutnov. To je Království - Jestřebí hory

Motýlí křídla obepínající Trutnov. To je Království - Jestřebí hory. Ráj pro všechny cyklisty. Touto stručnou a výstižnou charakteristikou je nadepsána reportáž na stránkách Českého rozhlasu Hradec Králové. Známý "rozhlasák" Jakub Schmidt si o krásách regionu mezi Krkonošemi a Orlickými horami povídal s ředitelem Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory Janem Balcarem. .

Petr Záliš, 4.4.2017
Starší zprávy