Aktuality

Setkání podnikatelů s novým vedením měst a obcí Trutnovska

Organizátoři vás srdečně zvou na setkání podnikatelů oblasti Trutnov se zaměřením na ekonomiku, podnikatelské prostředí a strategii rozvoje města Trutnova. Během této akce proběhne představení nového vedení měst a obcí regionu Trutnova, prezentace obchodního rady pro ekonomiku a podnikání ČR – Německo z Velvyslanectví v Berlíně, beseda s podnikateli, prohlídka sport centra Hotelu Davídek s malým občerstvením. Setkání se uskuteční dne 6. 2. 2015 od 16.00 do 19.00 v konferenční místnosti Hotelu Davídek (Horská 140, 541 01 Trutnov). Pozvánka je zde.

Kateřina Valdová, 22.1.2015

ZOO Dvůr Králové uctí památku malíře Zdeňka Buriana

Vážení přátelé, dovolte, abych Vás pozval na slavnostní setkání k uctění památky malíře Zdeňka Buriana v ZOO Dvůr Králové 11. 2. 2015 v 18,00 hod. Koná se v galerii Pravěk očima Zdeňka Buriana. Vstup na akci v zoo přes recepci hotelu Safari po 17:30 hod zdarma. Při setkání bude poprvé veřejně vystaven portrét Josefa a Zdeny Vágnerových namalovaný Zdeňkem Burianem. Těšíme se na Vaši návštěvu! Připojujeme také pozvánku. O Zdeňku Burianovi se více dočtete zde.

Petr Záliš, Tomáš Hajnyš (ZOO Dvůr Králové), 21.1.2015

35 let Výtvarné skupiny Úpice

První pondělí v lednu 1980 se v ZK ROH v Úpici poprvé sešla parta se zájmem o kreslení a malování, aby zde pod vedením Aleše Řezníčka rozvíjela svůj talent. Řada členů vydržela dodnes. Na výstavě v úpickém muzeu představí své práce nejen z uplynulých pěti let od poslední výstavy, ale také z hluboké minulosti. Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové Úpice a úpičtí výtvarníci srdečně zvou na tuto výstavu k 35. výročí založení spolku úpických výtvarných umělců. Vernisáž se koná v pátek 23. 1. 2015 od 17 hodin a výstava je přístupná od 23. 1. do 22. 2. 2015. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 21.1.2015

Podklady pro setkání orgánů

V klubovně Mysliveckého sdružení Svatá Kateřina Chotěvice se bude dne 27. 1. 2015 od 15.00 konat první letošní společné setkání orgánů MAS. Prosíme proto všechny členy programového a kontrolního výboru a hodnotitelské komise a další pozvané, aby v ten den do Chotěvic dorazili a pomohli posunout zase o kus dopředu práce nad dokumenty do dalšího programového období. Aktuální podklady naleznete zde - jsou to jednací řády orgánů MAS a sněmu (valného shromáždění), statut MAS a návrhy Rámcové partnerské smlouvy a programu valného shromáždění v Maršově.

Kateřina Valdová, 19.1.2015

Chcete podpořit Váš nápad prostřednictvím prostředků EU?

Přípravy na nové programové období 2014 – 2020 jsou v plném proudu. Nejinak je tomu i v Místní akční skupině Království – Jestřebí hory, o.p.s. Abychom co nejpřesněji stanovili naši strategické cíle a priority při tvorbě koncepce rozvoje našeho území, oslovili jsme plošně obce, příspěvkové a neziskové organizace, podnikatele a jiné subjekty, aby nám pomohli vytvořit databázi projektů, které by v našem regionu MAS chtěli v aktuálním programovém období realizovat. Z tohoto důvodu byli osloveni zástupci širokého spektra, aby se zamysleli nad plány na roky příští a zaslali nám své projektové záměry. Jejich sběr probíhá v několika etapách. Ze strany MAS byl rozeslán informativní e-mail na všechny obce, příspěvkové a neziskové organizace, podnikatele a další subjekty nacházející se v naší databázi. Pokud se k Vám tento mail nedostal, kontaktujte nás, rádi Vám jej zašleme spolu se vzorovým projektovým listem, do nějž můžete své záměry popsat. Pro případ jakýchkoli dotazů nás kontaktujete na jansova@kjh.cz. Více si přečtěte zde.

Radka Jansová, 19.1.2015

Do koncepce rozvoje našeho regionu může zasáhnout každý!

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., pracuje již od léta roku 2012 na strategii rozvoje regionu. K tvorbě koncepce rozvoje byli pozváni všichni starostové a zastupitelé, osloveny byly rovněž neziskové a příspěvkové organizace, podnikatelé a občané z regionu. Aby byl výčet důležitých „hráčů“ v regionu úplný, rozhodli jsme se oslovit i subjekty regionálního a nadregionálního charakteru, které však také mají na rozvoj území vliv. Zaslané náměty a připomínky jsou postupně zapracovávány do strategie rozvoje území, která je k dispozici na webových stránkách Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory pod záložkou Strategie 2014 (SCLLD). Více si přečtěte zde.

Radka Jansová, 15.1.2015

WORKSHOP: Programové období 2014+ aneb dotační fondy polopatě

V kongresovém centrum Aldis v Hradci Králové se bude 30. ledna 2015 od 10.00 konat workshop pro starosty obcí s názvem: Programové období 2014+ aneb dotační fondy polopatě, který pořádá Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) ve spolupráci s místními akčními skupinami. Na programu naleznete např. přehled finančních zdrojů EU 2014–2020, informace o přímých penězích z Bruselu pro rozvoj regionu, měst a obcí nebo o MAS a jejich možnostech čerpání finančních prostředků pro obce. Přihlásit se lze nejpozději do 16. ledna 2015 na jansova@kjh.cz. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 13.1.2015

Program podpory sídelní zeleně

Na konci roku 2014 byla vyhlášena výzva k předkládání projektů na podporu zeleně v obcích/městech s tím, že termín pro předkládání žádostí o dotaci je 31. 3. 2015. Jedná se o tyto podporované aktivity: zakládání a obnova ploch zeleně v souladu s územně plánovací dokumentací s důrazem na péči o stávající dřeviny (odborné ošetření dřevin) a zakládání nových výsadeb dřevin (uličních stromořadí, skupin dřevin a solitérních stromů) a dalších vegetačních prvků zvyšujících druhovou diverzitu a druhou možností je podpora nástrojů nutné pro systémový výkon správy zeleně – zpracování generelu zeleně specifikujícího koncepci rozvoje systému zeleně obce, pasportu zeleně jako základního evidenčního a technickoprovozního podkladu, zpracování managementových plánů sídelní zeleně zahrnující koncepci péče o zeleň vč. specifikace potřebných výdajů, vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření, projekty péče (projekty údržby nebo také zajištění systému péče). Více si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 9.1.2015

Nový bulletin Kladského pomezí

V novém bulletinu Kladského pomezí najdeme informace, které shrnují činnosti v Kladském pomezí v roce 2014 nebo představení Zimních novin, které jsou k dostání v informačních centrem v Kladském pomezí. Dále je v bulletinu článek o projektu "Místo pro náš příběh" a především podrobnosti o všech rozhlednách, které se v roce 2014 v Kladském pomezí vybudovaly a otevřely – rozhledna Čáp, Žernov a Na Signálu. Více si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 8.1.2015

Jestřebí hory – sněhové zpravodajství od 5. 1. 2015

Od včerejšího dne se dá zatím bez úpravy stop velmi slušně lyžovat v úseku z Odolova k Bílému Kolu. Na louce na Pasekách je také sněhu dostatek. Aktuálně je uválcováno a vyříznuté dvě stopy po stranách. Super sklouznutí! Na Pasece od Bílého Kolu jsme neupravovali (rozjeto čtyřkolkami, džípem), počkáme až trochu ještě připadne. Po nástupu z parkoviště od věznice se nelekněte, v zatáčce na Panskou se odváží dřevo, ale hned potom je stopa dále upravena. Neváhejte a přijeďte se svézt! Foto zde.

Kateřina Valdová, 6.1.2015
Starší zprávy