Aktuality

První vydání Zpravodaje Společenství obcí Podkrkonoší

Ve dnech 1. až 3. září 2014 bylo distribuováno do poštovních schránek obcí a měst dotčených Společenstvím obcí Podkrkonoší (SOP) 1. vydání časopisu ze života regionu. Zpravodaj SOP byl pomocí České pošty roznesen do všech domácností a firem v území o celkovém počtu 3.350 ks výtisků. Toto první vydání je výsledkem společné práce Společenství, ve kterém je shrnuta jeho práce za uplynulý rok. Čtenáři se tak mohou seznámit s aktivitami a nahlédnout do významu SOP hlouběji. Více informací je v přiložené zprávě.

Kateřina Valdová, 1.9.2013

Se lnem v Evropě – Jarmark slezských tkalců

Každoroční heslo tradiční akce v polském městečku Chełmsko Śląskie (Gmina Lubawka) opět dostálo svému významu. Dva víkendové dny mohli návštěvníci na místním náměstí vidět takřka všechno, co má se lnem i tu nejmenší spojitost. Tento celovíkendový jarmark, který proběhl ve dnech 23. – 24. srpna 2014, se dá považovat za první společný projekt dvou sousedních MAS – polské LGD Kwiat lnu a české MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Zástupkyně české MAS strávily v rámci mezinárodní spolupráce v polském městečku celý víkend a aktivně se zapojily do uspořádání lidové akce s názvem „Jarmark slezských tkalců“. Více si přečtěte v reportáži nebo si prohlédněte obrázky.

Kateřina Valdová, 29.8.2013

Hledáme dobrovolníky!

Hledáme spolehlivé a samostatné dobrovolníky, kteří by byli ochotní se podílet na zajištění a spolupořádání Olympiády pro starší a dříve narozené ve Všesportovním areálu v Havlovicích. Akce se koná ve čtvrtek 4. září 2014, příprava bude probíhat od 12.00. Pokud jste ochotní věnovat váš volný čas a máte chuť se zapojit, neváhejte se přihlásit na valdova@kjh.cz (pro zájemce z Městského gymnázia a SOŠ Úpice lze po dohodě aktivitu započítat do školní praxe).

Kateřina Valdová, 28.8.2014

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie má v pronájmu občanské sdružení Kohoutov, které se o něj stará a má zájem z něj do budoucna vytvořit víceúčelový prostor pro komunitní, duchovní i turistické aktivity. Cílem projektu, který byl financovaný z dotačního programu LEADER, bylo několik na sebe navazujících prací, které dohromady posunuly rekonstrukci kostela o značný kus dopředu. Byly provedeny např. opravy elektroinstalace, dveří do kostela a varhan. Součástí projektu bylo i vytvoření propagačního letáku. Podívejte se na celou reportáž, kterou najdete i v sekci TV kanál.

Kateřina Valdová, 27.8.2014

Vízmburské slavnosti 2014

Organizátoři vás srdečně zvou na tradiční Vízmburské slavnosti, které se budou konat o víkendu 6. a 7. září na hradě Vízmburk v Havlovicích. Na programu bude v sobotu koncert středověké kapely Rebule, Úpičtí střelci a jejich střelnice nebo vystoupení alchymisty Bavora Radovského. V neděli pak uvidíte průvod pana Tasa z Vízmburku (vycházet bude ve 13.00 od Devíti křížů) nebo historický tanec skupiny Yalla Raqs. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 26.8.2014

Meziobecní spolupráce – příklady dobré praxe

Práce na projektu Svazu měst a obcí ČR stále pokračují. Aktuálním úkolem bylo sepsání informací o meziobecní spolupráci, která už na území daného ORP probíhá, která funguje a má za sebou své výsledky. Z dotazníků byly nakonec vybrány tři příklady spolupráce, a to projekt Svazku obcí Plynofikace na plynofikaci obcí Kuks, Vlčkovice v Podkrkonoší, Stanovice a Choustníkovo Hradiště. Dalším byl projekt na obnovu sakrálních památek, který na svém území realizoval Svazek obcí Hustířanka a posledním příkladem je nákup společného vybavení pro pořádání akcí, které pořídilo Společenství obcí Podkrkonoší.

Kateřina Valdová, 25.8.2014

Opět po roce Olympiáda pro starší a dříve narozené!

Opět po roce mohou senioři reprezentovat svoji obec, a to při Olympiádě pro starší a dříve narozené. Letošní ročník je určený pro všechny s rokem narození 1949 a starší. Připraveny jsou opět disciplíny jako hod válečkem nebo hod paličkou, hod tenisákem nebo skok z místa (není třeba se obávat náročnosti jednotlivých disciplín, stejně tak jako není nutné se všech účastnit). Akce se koná ve čtvrtek 4. září ve Všesportovním areálu v Havlovicích. Autobusová doprava je hrazena organizátory, proto Vás žádáme, abyste se pro snadnější organizaci se nejlépe do 29. srpna zaregistrovali na telefonním čísle 737 141 504 (Miloslav Tohola) – nebudeme muset vypravovat autobus do míst, odkud nikdo nevyrazí a budeme moci zajistit kvalitnější dopravu tam, kde bude třeba. Přečtěte si více.

Kateřina Valdová, 21.8.2014

O cyklobusy je čím dál větší zájem

Na konci května letošního roku byla zahájena už 11. sezóna provozu cyklobusů v Kladském pomezí, kterou organizuje a propaguje nezisková společnost Branka, o.p.s., zabývající se rozvojem cestovního ruchu. V Kladském pomezí jsou v provozu dvě linky cyklobusů. První trasa vede z Hradce Králové přes Náchod do Adršpachu a dále až na Pomezní boudy a druhá vozí návštěvníky z Náchoda do polské Kudowy Zdróje, Karlówa, Wambierzyc a do Broumova. Nyní je jejich sezona zhruba v polovině. V letošním roce se na výlet cyklobusy vydalo během dvou měsíců 6 083 návštěvníků a přepravilo se 842 jízdních kol, což je téměř o jednu čtvrtinu více než v minulém roce. V době prázdnin je oblíbená především linka k našim polským sousedům, která zajíždí také do významného poutního místa Vambeřice. Velmi nás těší stoupající zájem turistů a návštěvníků o cyklobusy v Kladském pomezí a pevně věříme, že jich bude i nadále přibývat. Do konce letních prázdnin jezdí cyklobusy každý den, od září již jen o víkendech a svátcích. Jízdní řády najdete zde.

Kateřina Valdová, 21.8.2014

Rozpravy o člověku a krajině

Již počtvrté pořádá Občanské sdružení Kohoutov (osko.webnode.cz/rozpravy/) přednáškové pásmo na téma Pobývání v krajině – ROZPRAVY O ČLOVĚKU A KRAJINĚ – zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka. Neseme zodpovědnost za stav krajiny, kterou obýváme? V jakém stavu ji předáme našim potomkům? Zanechá stopu v krajině i obyčejný člověk, nebo jen barokní šlechtic jako byl hrabě F. A. Špork, jehož krajinářské úpravy jsou ve zdejším kraji patrny i po 300 letech? Akce se koná v neděli 31. srpna 2014 od 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově u Dvora Králové nad Labem. Přednášet budou např. Pavel Baňka, vedoucí Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem nebo Václav Větvička, botanik, spisovatel a publicista. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 11.8.2014

Lidová řemesla 2014 v Kohoutově

Kohoutovský obecní úřad pořádá 20. ročník oblíbené akce „Lidová řemesla“. V Kohoutově dne 9. srpna v čase od 9.00 do 17.00 můžete shlédnout hrnčíře, košíkáře, malíře, kováře a plno dalších v akci a také si můžete udělat radost zakoupením jejich výrobků. Během samotných trhů si můžete v parčíku užít bohatého kulturního programu. Vystoupí dechová kapela PODZVIČINKA a další interpreti jako například Plavci + Irena Budweiserová, Yo Yo Band, THE BACKWARDES – Beatles revival ze Slovenska, Fámy, Pěna a další. Pro nejmenší je připraveno loutkové divadlo „Kozlík“ a „Divadlo na cestě“. Veškeré ostatní informace se dočtete na plakátku.

Lucie Žďárská, 4.8.2014

Modernizace kuchyně a kanceláře starosty v Suchovršicích

V obci Suchovršice proběhla díky dotačnímu programu LEADER realizace projektu, který přispěl ke zlepšení a především modernizaci místní školky a obecního úřadu. Kuchyň v mateřské školce i kancelář starostky obce již nutně potřebovaly rekonstrukci. Při opravách byla v obou místech rozvedena nová elektroinstalace, ve školní kuchyni byly provedeny nezbytné instalatérské práce a nainstalovány byly nové spotřebiče a kancelář starostky byla vybavena novým nábytkem. Pusťte si reportáž.

Kateřina Valdová, 4.8.2014
Starší zprávy