Aktuality

Sezonu na hradě zahájí "Devatero řemesel"

V sobotu 10. května 2014 zahajujeme návštěvní sezónu na hradě Vízmburk akcí Devatero řemesel. Přijďte se podívat na to, co jsme loni dokázali a také na historický jarmark, dobovou muziku skupiny Klapeto a kostýmy z období kolem roku 1866. Srdečně vás zvou členové Sdružení pro Vízmburk! Zde je plakátek.

Jaroslav Balcar, 16.4.2014

Historicky první granty pro neziskovky SOP jsou rozděleny

Tříčlenný Výbor pro hodnocení a posouzení grantů Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) zvolený z valné hromady SOP zasedal 3. března 2014 a mezi žadatele o grant rozdělil částku 50 000 Kč, kterou letos poprvé vyčlenila valná hromada z rozpočtu SOP. Celkem zažádalo o grant 7 neziskových organizací z území SOP a všechny z nich byly podpořeny. Jedná se o podporu sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, které zviditelňují území Společenství obcí Podkrkonoší. V nejbližších termínech proběhne podepisování smluv a následný převod finančních prostředků na účty jednotlivých organizací. Výši podpory pro jednotlivé žádosti naleznete zde.

Kateřina Valdová, 16.4.2014

Centrum rozvoje Česká Skalice zve na zajímavé kurzy

Centrum rozvoje Česká Skalice vás srdečně zve na poslední dva kurzy, které organizuje v rámci programů dalšího vzdělávání. První z nich – Venkovský cestovní ruch a ubytování v soukromí – je čistě e-learningový a bude zahájen v pondělí 14. dubna 2014. Mentory kurzu jsou Mgr. Jan Balcar, Ph.D., a Květa Ležovičová. Další kurz je kombinovaný a jeho tématem je Geografie regionu Kladské pomezí. Tento kurz bude zahájen ve středu 16. dubna 2014. Lektory kurzu jsou Mgr. Petr Köppl a PaedDr. Josef Lukášek. Bližší informace spolu se závaznými přihláškami najdete zde.

Kateřina Valdová, 14.4.2014

Centrum rozvoje Česká Skalice zve na zajímavé kurzy

Centrum rozvoje Česká Skalice vás srdečně zve na poslední dva kurzy, které organizuje v rámci programů dalšího vzdělávání. První z nich – Venkovský cestovní ruch a ubytování v soukromí – je čistě e-learningový a bude zahájen v pondělí 14. dubna 2014. Mentory kurzu jsou Mgr. Jan Balcar, Ph.D., a Květa Ležovičová. Další kurz je kombinovaný a jeho tématem je Geografie regionu Kladské pomezí. Tento kurz bude zahájen ve středu 16. dubna 2014. Lektory kurzu jsou Mgr. Petr Köppl a PaedDr. Josef Lukášek. Bližší informace spolu se závaznými přihláškami najdete zde.

Kateřina Valdová, 14.4.2014

Dotek jara v Horním Maršově

Organizátoři vás srdečně zvou do Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově. Na bývalé faře pořádá Dům obnovy tradic, ekologie a kultury dlouhodobou výstavu DOTEK jara. Návštěvníci se dozví o příběhu Velikonoc a o bylinkách, které se pěstují doma nebo je můžeme najít v přírodě. Zjistí také, jak malovat vajíčka pomocí pigmentů rostlin. Příchozí si budou moci vyzkoušet ruční výrobu velikonočních dekorací. Výstava je zdarma, stačí jen přijet a užít si příjemné dopoledne / odpoledne. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 9.4.2014

Český venkov dostane v příštích letech navíc 340 milionů eur

Vláda dnes odsouhlasila návrh ministra zemědělství Mariana Jurečky na zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova (PRV). Český venkov tak bude moci v letech 2014 až 2020 čerpat téměř 2,9 miliardy místo původních necelých 2,6 miliardy eur. V příštích letech se tedy zvýší příspěvek státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova z 15 % na 25 %. Celkem tak rozpočet PRV dosáhne téměř 2,9 miliard eur. Kvůli úsporám přispěje EU do rozpočtu PRV v letech 2014 – 2020 částkou, která by i s českou subvencí nepřevýšila 2,6 miliardy eur (v období 2007 – 2013 to bylo 3,7 miliardy eur). Toto snížení unijních dotací částečně nahradí právě zvýšení původně navrhovaného příspěvku národního rozpočtu. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 8.4.2014

Působnost MAS musí potvrdit i obce – jinak přijdou o možnost čerpání

Práce na dokumentech, podle kterých budou fungovat místní akční skupiny v celé České republice, stále pokračují. Další fází je nyní doložení potvrzení od všech obcí a měst, že souhlasí se zařazením katastru do území působnosti MAS v letech 2014–2020. „Starostové obdrželi písemně nebo elektronicky dopis, ve kterém byla vysvětlena podstata věci. Ve zkratce byli informováni o možnostech čerpání evropských dotací v příštím programovém období 2014–2020 a co je potřeba pro úspěšné čerpání připravit a doložit,“ shrnuje informace pro obce Lucie Žďárská, která v MAS KJH, o.p.s. standardizaci koordinuje. Potvrzení územní působnosti není však důležité jen pro obce a města v MAS. Na základě tohoto rozhodnutí pak budou moci podnikatelé, příspěvkové a neziskové organizace, zemědělci a další subjekty působící v jednotlivých obcích opět žádat prostřednictví MAS o dotace. Systém je totiž nastavený tak, že dotace z místních akčních skupin mohou podporovat subjekty pouze v místě, kde mají územní působnost. Přečtěte si celý článek, dopis pro starosty i připravené usnesení.

Kateřina Valdová, 4.4.2014

Pozvánka na koncert v Malých Svatoňovicích

Schóla při kostele sv. Jana Křtitele spolu s komorním orchestrem Gaudium Musica, Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice a obec Malé Svatoňovice Vás srdečně zvou na Malý velikonoční koncert, který se bude konat v neděli 26. dubna 2014 od 16.30 v kostele Panny Marie Sedmiradostné v Malých Svatoňovicích. Uslyšíte například skladby od: J. S. Bacha, G. F. Händela nebo A. V. Michny. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 2.4.2014

Bulletin Kladského pomezí

Přečtěte si první bulletin Kladského pomezí v roce 2014. Věříme, že díky němu obdržíte dostatek informací o tom co se dělo, děje a bude dít prostřednictvím BRANKY, o.p.s. v cestovním ruchu v oblasti Kladské pomezí. Na čtyřech stranách se dozvíte nejčerstvější novinky o dění v regionu, např. o nových propagačních materiálech, DVD "Řeka Metuje a její města" nebo o prezentaci regionu na veletrhu REGIONTOUR 2014.

Kateřina Valdová, 31.3.2014

Norské fondy

Aktuálně je vyhlášena výzva v rámci tzv. „Norských fondů“ (Fondy EHP 2009–2014) na zachování a obnovu nemovitého i movitého kulturního dědictví – tedy zejména zapsaných kulturních památek. Zde naleznete stručný výtah k této výzvě, v rámci které je možné podávat granty do 20. 6. 2014 na obnovu památek nacházejících se na území vaší obce. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte ozvat. Jsme připraveni vám pomoci s přípravou žádosti (náklady na přípravu jsou způsobilými náklady).

Kateřina Valdová, 31.3.2014
Starší zprávy