Aktuality

Přednáška „Vztahy a jejich vliv na člověka“

Organizátoři vás srdečně zvou na přednášku „Vztahy a jejich vliv na člověka“, která se bude konat v Mraveništi v Markoušovicích. Akce se uskuteční v pondělí 29. ledna 2018 od 16 hodin a lektorkou bude terapeutka tradiční čínské medicíny Jana Stachová, která si posvítí na toto důležité téma. Po skončení přednášky nabízí paní Stachová také možnost individuálních konzultací. Více informací najdete na letáčku.

Kateřina Valdová, 18.1.2018

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů

Vážení zástupci školských zařízení, v pátek 25. května 2018 nabude účinnosti tzv. GDPR, tedy evropské nařízení o ochraně osobních údajů. Celý název složitého předpisu je „Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“. Významně přísnější legislativa, kdy v případě, že se nedodrží, hrozí vysoké sankce, se dotkne celé veřejné správy. Toto nařízení se bude týkat i školských zařízení. Mnozí z vás to již diskutujete se zřizovateli a řešíte. Přesto po rozhovoru s některými z vás, by pro vás bylo přínosné řešit tuto záležitost společně, a to z důvodů odborného a rovněž i finančního. Proto nabízíme pomocnou ruku pro školská zařízení v území ORP Trutnov a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.: kdo máte zájem společně hledat servis na GDPR (analýza, pověřenec atd.) pro vaši školu, tak se nám ozvěte nejlépe do 31. 1. 2018 – volejte nebo pište mailem. Pokud nemáte zájem, ale máte zkušenost a můžete doporučit firmu či úřad, který vám tuto službu zajišťuje, tak budeme rádi za vaši zkušenost.

Kateřina Valdová, 17.1.2018

Kladské pomezí představí nový propagační materiál
v prvorepublikové kavárně

Právě dokončená mapa života Karla, Josefa a Heleny Čapkových bude poprvé představena veřejnosti na veletrhu GO Regiontour 2018, který se uskuteční 18.-21. 1. 2018 na brněnském výstavišti. Propagační materiál s názvem Čapek je rozcestníkem pro všechny, kteří chtějí poznat místa v Královéhradeckém kraji spojená s tímto významným rodem. Prohlížení novinky si můžete zpříjemnit posezením v prvorepublikové kavárně, která bude součástí společného stánku východních Čech. V blízkosti kavárny návštěvníci naleznou také propagační stánek Kladského pomezí, kde si kromě nové mapy přijdou na své i (cyklo)turisté, milovníci památek a zážitků. Zároveň vás zavedeme do království vůní za pomocí mýdel Amálka, které jsou certifikovaným regionálním výrobkem Kladského pomezí. Více informací je v příloze.

Jiří Švanda, 15.1.2018

Projekt „Místo, kde žijeme“ v Hajnici

Obec Hajnice a Spolek NaŽďár, z.s. zvou všechny obyvatele Horního a Dolního Žďáru, Dubového Dvora a Hajnice na setkání, které se bude konat v rámci realizace projektu Nadace Via – Místo, kde žijeme. Díky nadaci získali realizátoři podpořeného projektu 300 000 Kč na plánování a obnovu nebo výstavbu veřejného prostranství, odbornou konzultantku a účast na odborných seminářích. Setkání se bude konat v neděli 28. ledna 2018 v sále restaurace Výšinka, a to od 14:30. Více v informacích o projektu.

Kateřina Valdová, 15.1.2018

Novinky z Kladského pomezí

Ani závěrečné čtvrtletí roku 2017 nebylo prosté novinek v oblasti cestovního ruchu. V Babiččině údolí bylo obnoveno vodní dílo „Mlýnský náhon“, vyšel Katalog ubytování pro rok 2018 a Festival zážitků se dočkal svého loga. O Kladské pomezí byl opět zájem v médiích i ze strany turistů, kteří se aktivně zúčastnili cestovatelské soutěže Toulavý baťoh. V bulletinu se představují také úspěšně se etablující akce v Polici nad Metují i měděném dole Bohumír a nový projekt spojený se spisovatelem Karlem Čapkem. Sportovcům bulletin poradí, kam na běžky a inspiraci nabídne také milovníkům wellness. Přečtěte si celý zpravodaj.

Kateřina Valdová, 8.1.2018

Novoroční vejšlap na hrad

Srdečně zveme všechny příznivce a přátelé hradu Vízmburk na Novoroční Vízmburskej vejšlap, který se koná v sobotu 6. ledna 2018. Sraz ve 13 hodin u Horáků v Havlovicích (na křižovatce, od které vede panelová cesta). Odtud vyrazíme procházkovou chůzí na hrad. Kdo přijde od Devíti křížů, tak se spojíme na hradě ve 13.30 hodin. Tam popovídáme, vypijeme a opečeme to, co si kdo přinese. Pozvánka na vejšlap je zde.

Petr Doležal, 28.12.2017

Listopadový sněm MAS

Listopadový sněm MAS proběhl v havlovickém Kulturním domě v rámci Venkovské konference. Sněm byl tentokrát důležitý, protože všichni partneři a účastníci sněmu dostali aktuální informace o stavu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta byla 9. listopadu definitivně schválena všemi Řídicími orgány jednotlivých ministerstev a nyní se budou připravovat další podklady pro plánované výzvy. Součástí sněmu byla i prezentace s bilancí deseti let činnosti MAS. Přečtěte si celý zápis ze sněmu a prohlédněte si fotografie z celé Venkovské konference, jejíž součástí sněm byl.

Kateřina Valdová, 20.12.2017

Libňatovská Kulturní zima 2018

Obec Libňatov zve občany a návštěvníky na zimní představení do kulturního domu, která začnou v pátek 5. ledna 2018. Organizátoři si pro vás připravili čtyřdílný program, který vyplní cestovatelské přednášky (o Maroku, o Černobylu a Pobaltí) nebo hudební a divadelní představení. Přijďte si zkrátit zimní podvečery a zpříjemnit si čekání na příchod jara. Více informací na plakátku s programem.

Kateřina Valdová, 20.12.2017

Královéhradecký kraj podpořil Společenství obcí Podkrkonoší

Činnost Společenství obcí Podkrkonoší (dále SOP) byla v roce 2017 podpořena z dotačního titulu Královéhradeckého kraje Podpora svazků obcí, a to ve výši 44 tisíc korun. Z těchto prostředků byla zkvalitněna činnost Centra společných služeb, které zajišťuje ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. servis obcím a SOP. Významným počinem v oblasti propagace bylo vytvoření nových webových stánek Společenství obcí Podkrkonoší – www.podkrkonosi.info. Moderní a přehledný portál má za cíl informovat místní občany o dění v regionu a zároveň inspirovat a přilákat turisty do této poklidné části Podkrkonoší. Od roku 2016 je Společenství obcí Podkrkonoší zapojeno do projektu Svazu měst a obcí s názvem Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, v jehož rámci je i nadále posilována činnost Centra společných služeb, které je pomocnou rukou starostů. Přečtěte si celou zprávu.

Jana Peterková, 14.12.2017

Královéhradecký kraj podpořil činnost Svazku obcí Jestřebí hory

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH) získal v roce 2017 podporu z Královéhradeckého kraje ve výši 44 tisíc Kč z dotačního programu Podpora svazků obcí. Většině aktivit SOJH zajišťuje kompletní administrativní a manažerský servis MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Svazek obcí Jestřebí hory se dlouhodobě věnuje především rozvoji cestovního ruchu a k této oblasti směřuje nejvíce aktivit. V letošním roce bylo největším počinem DSO vytvoření a spuštění nových webových stránek, které slouží jako informační servis uvnitř i vně regionu. Práci starostů v posledních letech stále více ztěžují zvýšení administrativy, zmatenost legislativy a permanentní novinky v zákonech. Z tohoto důvodu proběhlo společné setkání se starosty ze sousedního dobrovolného svazku obcí v Havlovicích a tři tematická školení – k zákonu č. 106/1999 Sb., k zákonu o střetu zájmů a k zákonu o pohřebnictví. Tyto a mnoho dalších drobnějších aktivit, které vedou k dalšímu rozvoji DSO a mnohé směřují přímo jeho obyvatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na www.jestrebihory.net. Plán aktivit na rok 2017, který najdete v příloze, se podařilo splnit na 100 %. Přečtěte si celou zprávu.

Radka Jansová, 14.12.2017
Starší zprávy