Aktuality

Dovolujeme si Vás upozornit, že v červenci a srpnu budou pracovníci MAS KJH, o.p.s. čerpat řádnou dovolenou, a tak doporučujeme si veškeré návštěvy kanceláře domluvit předem telefonicky. Děkujeme za pochopení!

Projekt Svazu měst a obcí vstoupil do další etapy

V úterý 28. července se na obecním úřadu ve Vítězné uskutečnilo další setkání starostů obcí z území ORP Dvůr Králové nad Labem. Jednání se konalo v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce realizovaného Svazem měst a obcí, který na přelomu května a června vstoupil do další fáze. Nová etapa projektu s sebou kromě zúžení realizačního týmu přinesla i změnu na postu tzv. motivujícího starosty. Mgr. Dušana Kubicu, místostarostu a později zastupitele Dvora Králové nad Labem, který již v úřadu nepůsobí, nahradil Bc. Štěpán Čeněk, starosta obce Bílá Třemešná. Jednání bylo zaměřeno na možné projekty s meziobecním přesahem, které řeší problematiku v jedné z následujících oblastí – školství, sociální oblast, odpadové hospodářství. Zúčastnění starostové tak řešili například rozšíření terénních služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Města Dvůr Králové nad Labem na celé území ORP nebo možnost společného postupu obcí při vyjednávání smluvních podmínek se společnostmi svážejícími odpad. Přečtěte si celou zprávu.

Radka Jansová, 3.8.2015

Turistické trhací mapy s tipy na výlety jsou na světě

Na obecních úřadech obcí a měst SOJH a v Infocentru v Malých Svatoňovicích budou v nejbližších dnech k dispozici trhací mapy Svazku obcí Jestřebí hory. Tento malý projekt vznikal ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory, o.p.s. Trhací mapa je oboustranná. Přední strana znázorňuje mapu území SOJH a blízkého okolí, na které lze zhlédnout významná turistická místa, cykloturistické trasy, turistické trasy apod. Na zadní straně mapky je seznam aktuálních ubytovacích a stravovacích zařízení s kontaktními údaji a dále je možné se inspirovat, kam na výlet v jednotlivých obcích a městě. Podrobnosti jsou v přiložené zprávě.

Lucie Žďárská, 31.7.2015

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z OPŽP

V novém programovém období 2014–2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány pravděpodobně na konci roku 2015, či začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídícího orgánu (MŽP). V současnosti nejsou přijímány žádné žádosti fyzických osob na výměnu zastaralých kotlů! To bude možné, až kraj získá potřebné prostředky od MŽP a vyhlásí výzvu pro žadatele – vlastníky rodinných domů! Více zde.

Kateřina Valdová, 27.7.2015

Nové číslo Zpravodaje venkova

V 7. čísle roku 2015 si například můžete přečíst články s těmito titulky: Dusí nás administrativa, píší vládě ve společném memorandu SMS, SMO a SPOV, o tom, že známe finalisty soutěže Vesnice roku 2015 nebo že Zástupci dvanácti nevládních organizací požadovali změnu dotačních podmínek PRV. Velká část Zpravodaje je také věnována LEADERFESTu 2015 s podtitulem „návrat ke kořenům“, který se konal v Náchodě, a kde se probíraly inovace, spolupráce svazků a MASek nebo architektura a voda v krajině. Celý Zpravodaj si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 23.7.2015

Olympiáda pro starší a dříve narozené

Rádi bychom Vás opět po roce pozvali na připravovanou akci. Jedná se o OLYMPIÁDU PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ. Olympiáda je určena hlavně pro starší a dříve narozené z území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Mohou se však zúčastnit i zájemci z širšího okolí, tak jak to bylo v minulých letech. Letošní ročník Olympiády je již sedmým v řadě. Akce se koná vždy na začátku září v havlovickém Všesportovním areálu. Pro tento rok bylo zvoleno datum 3. září a začátek akce je stanoven na 13 hodin. Olympiády se mohou účastnit senioři s rokem narození 1950 a starší. Více na pozvánce nebo na plakátu.

Kateřina Valdová, 22.7.2015

Monitoring projektů v době vázanosti na účel

V rámci projektů realizovaných z dotačního programu LEADER na území Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. zbývá aktuálně k proplacení ze Státního zemědělského intervenčního fondu poslední projekt. Tím ale práce na projektech nekončí a projekty postupně přecházejí do fáze kontrol a monitoringu. Každý projekt, který má na SZIF podanou žádost o proplacení, spadá automaticky do doby udržitelnosti, resp. do doby vázanosti projektu na účel, po kterou je příjemce dotace povinen splňovat účel projektu a dodržovat specifické podmínky z Dohody o poskytnutí dotace. „Během této pětileté doby bude MAS udržovat s příjemci dotace pravidelný kontakt a zároveň bude provádět kontroly na místě v době vázanosti projektu na účel,“ nastiňuje budoucí práci s projekty Jan Balcar, ředitel organizace. „Pro všechny také chystáme pravidelný informační servis, a pokud by bylo nutné, tak i konzultace, které vyřeší případné problémy“. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 20.7.2015

Připravuje se setkání starostů a starostek z ORP Dvůr Králové

Až do konce října letošního roku pokračují aktivity projektu „Podpora meziobecní spolupráce“. Během následujících týdnů a měsíců musí dojít k formulaci konkrétních projektových záměrů týkajících se meziobecní spolupráce napříč všemi doposud řešenými tématy, tj. odpady, školství, sociální oblast a volitelné téma (servis samosprávám). Současně je třeba diskutovat o vhodném nastavení tzv. centra podpůrných služeb (resp. servis samosprávám), které bylo jako téma vybráno k rozpracování v rámci volitelného tématu. Starostové a starostky z ORP Dvůr Králové nad Labem se tak v úterý 28. července od 9 hodin setkají v budově Obecního úřadu ve Vítězné, kde budou hovořit například o akčním plánu a konkrétních projektových záměrech pro jednotlivá témata, o centru podpůrných služeb a obdrží informace ke zpracování Místních akčních plánů v oblasti školství. Více na pozvánce.

Kateřina Valdová, 17.7.2015

MAS začíná vyhodnocovat program LEADER

Vzhledem k tomu, že v rámci projektů podpořených z dotačního programu LAEDER prochází kontrolou žádosti o proplacení poslední projekt, může MAS pomalu přistoupit k jeho vyhodnocení. Celkem bylo v kanceláři MAS zaregistrováno devadesát projektů, z nichž přesně polovina žadatelů musela svůj projekt obhajovat veřejně před hodnotitelskou komisí; předchozích čtyřicet pět žadatelů představovalo svůj projekt pouze hodnotitelské komisi. Z devadesáti zaregistrovaných projektů jich šedesát dva prošlo obhajobou, resp. prezentací, úspěšně a bylo vybráno k podpoře. Díky nim bylo v území MAS zainvestováno do menších projektů celkem přes 37 milionů dotačních peněz, přičemž celkově byly v regionu realizovány projekty za více než 60 milionů korun (podíl žadatelů na projektech byl přes 22 milionů korun). Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i celkový seznam projektů.

Kateřina Valdová, 16.7.2015

Rekonstrukce hlavní komunikace v Malých Svatoňovicích

Silnice spojující Malé a Velké Svatoňovice bude delší dobu neprůjezdná. Uzavření komunikace a zahájení rekonstrukce: středa 15. 7. 2015, termín dokončení: 1. 11. 2015. Rekonstrukce hlavní komunikace III/3014 bude probíhat při plné uzavírce této komunikace. To znamená, že nebude možné komunikaci užívat. OBJÍZDNÉ TRASY: oficiální objízdná trasa je vedena přes Odolov směr Stárkov, dále přes Bystré, Rtyni v Podkrkonoší a Batňovice. Více o rekonstrukci si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 16.7.2015

Cyklobusy vyrážejí každý den

Již od prvního víkendu v červnu se mohou turisté a návštěvníci nechat přepravit cyklobusem do turisticky významných míst našeho regionu. V červenci a v srpnu jezdí cyklobusy denně. Jízdní řády a tipy na další výlety v okolí najdete na stránkách www.kladskepomezi.cz. Pro srovnání - v minulém roce bylo po prvním měsíci provozu obou linek přepraveno přesně 1 000 návštěvníků. Stejně jako v předchozích letech se tento počet neustále zvyšuje a v letošním létě bylo prozatím přepraveno 1 065 cyklistů a turistů. Lze tedy očekávat, že celkový počet cestujících přesáhne 10 000. Velmi nás těší čím dál tím větší zájem návštěvníků o cyklobusy v Kladském pomezí a pevně věříme, že jich bude i nadále přibývat. Více si přečtěte zde.

Kateřina Valdová, 10.7.2015
Starší zprávy