Aktuality

Zástupci SOP zahájili diskuzi o další spolupráci mezi obcemi

Historicky první společné setkání starostů, místostarostů, zastupitelů a dalších zástupců obcí z území Společenství obcí Podkrkonoší se konalo ve čtvrtek 16. dubna v příjemných prostorách Penzionu U Skutilů v Pilníkově. Program zahájil Petr Hrubý, předseda Společenství obcí Podkrkonoší (SOP) a starosta obce Vítězná, který zároveň provázel celou akcí. Kromě odpadů byl program zaměřen i na bilanci činnosti SOP za poslední tři roky, kterou představila Lucie Žďárská. Pro nové starosty a zástupce obcí byla popsána „v kostce“ činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotky, prezentaci z jednání o MAS, o SOP nebo o odpadech.

Lucie Žďárská, 20.4.2015

Kladské pomezí – příběh budoucnosti?

Historie už po mnoho století zanechává v dnešní době stopy, z nichž některých si naše generace váží a snaží se je i nadále zachovávat pro generace budoucí. A o tom, jak historie ovlivnila vývoj regionu Kladské pomezí a jak je jeho dědictví provázané s cestovním ruchem, pojednává připravované sympozium s názvem „Kladské pomezí – příběh budoucnosti?“. Sympozium se bude konat ve Velkém sále zámku rodiny Bartoň – Dobenín v Novém Městě nad Metují 14. května 2015 od 13 hodin. Více informací naleznete v tiskové zprávě nebo v detailním programu.

Kateřina Valdová, 17.4.2015

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 22. dubna 2015 se od 8 hodin opět uskuteční oslavy Dne Země. Jako každý rok se bude vzdávat hold přírodě především prací – proběhne již XVI. ročník Igelitiády a břehy řeky Úpy zaznamenají výraznou očistu od Havlovic až po Suchovršice. V letošním roce se účastní žáci a učitelé Základní školy Úpice-Lány, Městského gymnázia a SOŠ Úpice, Speciální ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov, MŠ Suchovršice a Junák Havlovice. U příležitosti oslav Dne Země pořádá ZŠ Úpice-Lány ještě další sběrové aktivity – je vyhlášena soutěž ve sběru víček (deset účastníků s největším počtem těchto barevných pokladů bude náležitě odměněno). Další sběrová aktivita je nesoutěžní, ve dnech 20.–24. dubna můžete ke vchodu do kanceláře MAS KJH, o.p.s. (boční vchod ZŠ Úpice-Lány) nosit vysloužilé elektrické spotřebiče. Prostudujte si seznam spotřebičů, které lze odevzdat.

Kateřina Valdová, 14.4.2015

Druhé oficiální setkání v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce

Vzhledem k tomu, že se realizace projektu Podpora meziobecní spolupráce již dostala do finální fáze, bude se ve čtvrtek 16. dubna 2015 konat druhé oficiální setkání představitelů obcí v územní obvodu ORP Dvůr Králové nad Labem, na které tímto ještě jednou všechny zveme. Setkání se uskuteční v budově Špýcharu Městského muzea. Přečtěte si plánovaný program a přehled cílů v projektu, zprávu o jeho realizaci nebo si prohlédněte souhrnný dokument.

Kateřina Valdová, 13.4.2015

Májový streetball v Havlovicích

Zdravím všechny příznivce házení do bezedných košů. V příloze posíláme propozice k dalšímu ročníku Májového streetu, který bude opět hostit Všesportovní areál TJ Sokol Havlovice. Přihlášky přijímáme telefonicky nebo mailem do 11. května 2015. Budeme se těšit na vaši účast!

Petra Nývltová, 13.4.2015

Přípravy Kladského pomezí na letní turistickou sezónu jsou
v plném proudu

Budoucí plány na nadcházející turistickou sezónu destinačního managementu Kladského pomezí jsou velké. V příloze se s nimi můžete blíže seznámit. Jedním z velmi aktuálních témat je v současné době zpracování marketingové strategie, která bude vypracována na základě jednání hodnotící komise. V současné době probíhá analýza potenciálu regionu, výpočet ekonomické výtěžnosti a aktualizace stávající strategie.

Lucie Žďárská, 8.4.2015

Projekt Muzea venkova může podpořit každý

Zdravím všechny příznivce jménem o.s. Chalupění. Již druhým rokem realizujeme náš největší projekt s názvem Muzea venkova. Je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 - 2013. Slavnostně ukončen bude 13. června 2015, kdy otevřeme výstavní expozice historických předmětů, náčiní, strojů a dalších exponátů ze života našich předků. Z bývalých kravínů v Radči u Úpice vzniká regionální zemědělské a řemeslné muzeum. S radostí jsme přivítali zařazení projektu Muzea venkova do soutěže o nejinspirativnější česko - polský projekt. Proto si dovolujeme požádat o Váš hlas tomuto projektu. Elektronické hlasování zabere minimum času, najdete ho zde. Hlasování bude ukončeno dne 10.4.2015.

Pavel Melichar, Chalupění o.s., 8.4.2015

Zahájení muzejní sezóny 2015

V sobotu 25. 4. 2015 proběhne v muzeu v Malých Svatoňovicích zahájení muzejní sezóny 2015 a následně pak bude zahájena také sezóna na bunkru v Odolově (cca kolem 11.00 hod). Návštěvníci budou moci v muzeu shlédnout novou expozici obohacenou o řadu nových exponátů a na bunkru pak připravenou repliku střílny L1 k sestavení a následnému osazení. Všichni jste vřele zváni. Více informací zde.

Kateřina Valdová, 8.4.2015

Navazujeme spolupráci se Střední školou propagační tvorby
a polygrafie Velké Poříčí

Díky novým kontaktům nejen v území MAS se podařilo navázat spolupráci se Střední školou propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí. Konkrétní spolupráce spočívá v zadání praktické maturitní zkoušky přímo na naši MAS, a to z odborných předmětů Navrhování, Prostorový design, Praktická cvičení a Písmo – jedná se o vytvoření návrhu jednotné grafické prezentace MAS. Finální návrhy studentů bychom chtěli představit na sněmu MAS v druhé polovině roku. Celé zadání praktické zkoušky naleznete zde, prohlédněte si také foto nebo prezentaci pro studenty.

Kateřina Valdová, 7.4.2015

Safari po Safari

Organizátoři vás zvou na tradiční akci pořádanou ZOO Dvůr Králové ve spolupráci s DDM Jednička, Klubem Natura a Lesy České republiky. Čeká vás putování po Safari se soutěží, ve které si ověříte své znalosti o zvířatech africké velké pětky. Trasa měří cca 3 km. Zúčastnit se mohou děti z mateřských škol, žáci základních a studenti středních škol i veřejnost. Akce se koná ve středu 15. dubna, Start je od 8 do 10 hodin od hlavní pokladny ZOO Dvůr Králové. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 3.4.2015

MAS se chce utkat o více než 90 milionů do území 24 obcí

Potřebné prostředky na zlepšení života občanů našeho regionu bude možné v nejbližších letech získat i prostřednictvím místních akčních skupin. Odhad hovoří o tom, že do území 24 obcí, kde působí Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s., by mohlo přijít v období 2015 – 2020 přes 90 miliónů korun na výstavby, rekonstrukce, vzdělávání, posilování vzájemné spolupráce nejen v regionu, ale i se zahraničím. Proto, aby tyto prostředky přišly do území, je nutné splnit několik podmínek, které si Česká republika vyžádala. Hlavní jsou dvě – projít tzv. standardizací a vytvořit koncepční dokument s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Více si přečtěte v celé zprávě.

Kateřina Valdová, 31.3.2015
Starší zprávy