Aktuality

Slavnostní otevření rozhledny Na Signálu

V sobotu dne 13. prosince, od 13:00 hodin se konalo slavnostní otevření dvacet devět metrů vysoké rozhledny Na Signálu. Rozhledna byla vybudována v rámci projektu „Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis“ a na její realizaci se podílela obec Horní Radechová společně s destinační společností Branka, o.p.s., která se zabývá rozvojem cestovního ruchu v Kladském pomezí. Dřevěná rozhledna se sto pětadvaceti ocelovými schody má vyhlídkovou plošinu ve výšce pětadvaceti metrů a při dobré viditelnosti se vám naskytnou daleké výhledy na Ostaš, Broumovské stěny, částečně Javoří hory, Jestřebí hory, Zvičinu, Krkonoše, polské Góry Stolowe, Orlické hory a Kralický Sněžník. Podívejte se na video Petra Kadaníka o rozhlednách v Kladském pomezí.

Kladské pomezí, 18.12.2014

MAS Království - Jestřebí hory letos získala krajskou dotaci

Činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla v roce 2014 finančně podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Jedná se o účelovou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu KHK (RRCR/2014/MAS14) ve výši 150 000 Kč. V rámci této podpory mohly být v roce 2014 realizovány tyto aktivity: nákup tiskárny a nového počítače se softwarem, které jsou náhradou za starou dosluhují techniku a také bylo možné dvakrát za rok vydat zpravodaj Společník, který mapuje činnost organizace za celý poslední rok – v rámci Společníku byl zafinancován roznos Českou poštou, s.p. a grafické práce na zpravodaji. Další položkou byl veškerý servis v rámci programu LEADER – především konzultace s příjemci dotace v rámci jejich Žádostí o proplacení, kontroly na místě a jiné činnosti, které bylo nutné provést. Cíl projektu – zajištění profesionální úrovně služeb společnosti se podařil splnit. Podpora z Královéhradeckého kraje je pro všechny krajské MAS nesmírně důležitá, a to především pro zachování jejich bezchybného chodu i v dalším programovém období.

Kateřina Valdová, 16.12.2014

K rozvoji Společenství obcí Podkrkonoší přispěl také kraj

V rámci dotačního programu Královéhradeckého kraje „Podpora svazků obcí - 14RRD02“ se SOP úspěšně ucházelo o finanční příspěvek na svůj plánovaný rozvoj. Na projekt pod názvem „SOP chce rovné příležitosti pro malé obce“ byla přiřknuta částka 47 000 Kč. Získaná finanční částka byla použita na podporu aktivit spojených s chodem Společenství. Podrobnosti jsou v přiložené zprávě.

Lucie Žďárská, 16.12.2014

Svazek obcí Jestřebí hory získal v roce 2014 dotaci
od Královéhradeckého kraje

Svazek obcí Jestřebí hory získal v roce 2014 finanční podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem programu „Podpora svazků obcí - 14RRD02“. V rámci projektu „SOJH pomáhá rozvoji regionu“ byly získány prostředky na konkrétní aktivity ve výši 48 000 Kč a díky těmto a vlastním prostředkům bylo možné zrealizovat některé aktivity v roce 2014. Více informací je v přiložené zprávě.

Lucie Žďárská, 16.12.2014

Rekvalifikační kurz Management

Nadace rozvoje občanské společnosti pořádá v roce 2015 akreditovaný rekvalifikační vzdělávací program MANAGEMENT, který bude probíhat v období březen – červen ve Vzdělávacím středisku NROS – Na Václavce 9, v Praze 5. Kurz pořádá NROS ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a je určený především pro zájemce z neziskových organizací, podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Novinkou je možnost hradit kurz prostřednictvím Úřadu práce. Přečtěte si podrobné informace o kurzu a lektorech.

Kateřina Valdová, 15.12.2014

Co nás čeká na obloze v roce 2015?

Hvězdárna v Úpici a Východočeská pobočka astronomické společnosti Vás srdečně zvou na tradiční přednášku Richarda Kotrby na téma Co nás čeká na obloze v roce 2015. Čeká vás průřez nejzajímavějšími pohledy na oblohu během nadcházejícího roku, ve kterém se například po půstu z minulých let na naše nebe vrací zatmění Slunce a Měsíce. Přednáška je doplněna mnoha ilustracemi, fotografiemi (samozřejmě již prošlých podobných) úkazů a animovanými simulacemi nejzajímavějších z nich. Přednáškový sál Hvězdárny v Úpici, pátek 12. prosince 2014 v 18:00. Po skončení přednášky v případě vhodného počasí možnost pozorování oblohy.

Kateřina Valdová, 10.12.2014

Zkušenosti s nepřizpůsobivými u nás a na Slovensku

Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. zprostředkovala setkání zástupců města Úpice a slovenské obce Trhoviště. Obě obce řeší stejný problém – potíže s nepřizpůsobivými lidmi, kteří nepracují a žijí jen ze sociálních dávek. Šlo především o výměnu zkušeností s tím, jak situaci v obou zemích řeší stát i jak ní přistupují samotné obce. Už na počátku je zásadní rozdíl – na Slovensku musí žadatel o sociální dávku povinně odpracovat minimálně 32 hodin měsíčně. Poslechněte si celý rozhovor tak, jak ho vysílal Český rozhlas.

Kateřina Valdová, 10.12.2014

Otevření nové rozhledny v Kladském pomezí

Srdečně vás zveme na slavnostní otevírání rozhledny Na Signálu, které se uskuteční 13. prosince od 13 hodin u rozhledny na Slavíkově v obci Horní Radechová. Na programu bude slavnostní otevření a vysvěcení rozhledny farářem Petrem Kubantem, občerstvení v duchu staročeské kuchyně a o hudební doprovod se postará skupina KLAPETO. Prohlédněte si pozvánku.

Kateřina Valdová, 9.12.2014

1. Vízmburský kalendář je na prodej

Kalendář zhotovil Petr Doležal z fotografií, které pořídil při stavební obnově hradu a při kulturních akcích přímo na hradě. Příznivci hradu se mají na co těšit. Cena kalendáře je 230 Kč. Objednat můžete na mailu: j.bekur@tiscali.cz nebo tel. 777005790. Můžeme jej poslat i poštou. Zde najdete celý kalendář v obrázcích.

Jaroslav Balcar, 9.12.2014

Starostové obou svazků jednali v Havlovicích
o spolupráci a budoucnosti MAS

Zakladatelé MAS Království – Jestřebí, o.p.s. (Svazek obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší) se sešli v hojném počtu v Havlovicích, dne 20. 11. 2014. Toto setkání bylo součástí celodenní akce, II. Venkovská konference MAS, pořádané právě MASkou. Přítomní byli na úvod seznámeni s obsahem programu a následně se vzájemně představili stávající a noví starostové a starostky. Jako první se ujali slova předsedové zakládajících svazků a popsali funkci dobrovolných svazků obcí. Následovala zdravice předsedů správní a dozorčí rady, jejíž součástí bylo shrnutí činnosti orgánů MAS za rok 2014. Dále došlo na bilanci programu LEADER v roce 2014 a probírány byly i vyhlídky včetně možností MAS do dalších let. V neposlední řadě byly diskutovány finance, ekonomická situace a fungování kanceláře v roce 2015. Starostové ve spolupráci s projektovým týmem jednali o roli MAS v novém programovém období. „V nejbližších měsících budou Svazek obcí Jestřebí hory, Společenství obcí Podkrkonoší a MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. jednat o přípravě společných projektů a poté na tyto záměry žádat do fondů EU nebo ČR,“ shodli se předsedové SOJH a SOP, Zdeněk Špringr a Petr Hrubý. Program byl mimo jiné doplněn o ukázku příkladů dobré praxe, kdy přítomní shlédli a vyslechli prezentace českých i slovenských projektů. V případě havlovických projektů byla uspořádána exkurze po obci, po které byli zúčastnění provedeni starostou obce Havlovice. „Projekty, které byly realizovány na území obce, nejsou zásluhou pouze zastupitelstva, nýbrž velký podíl na získaných dotacích mají i spolky, kterých je v Havlovicích nemálo,“ nastínil situaci Ing. Pavel Dvořáček, starosta obce Havlovice. „Byl bych rád, aby se všichni inspirovali a brali to jako výzvu a podnět k realizaci nových projektů v novém období,“ doplnil. Výstupy a podklady z jednání jsou k dispozici zde a na obrázky z celé akce se můžete podívat ve fotogalerii.

Lucie Žďárská, 8.12.2014
Starší zprávy