Aktuality

Kladské pomezí a jeho novinky

Ve třetím čísle bulletinu přinášejí informace o nových webových stránkách Kladského pomezí, úspěšné turistické sezoně, kdy se zástupci Kladského pomezí účastnili mnoha akcí v regionu a o stále oblíbenějších cyklobusech. Dozvíte se, jak si letos vedl Toulavý baťoh, kdo jsou jeho čtyři výherci, co zajímavého si přečtete v připravovaných novinách a jak se chystáme na zimní nadílku. Přečtěte si celý i bulletin.

Kateřina Valdová, 5.10.2015

Setkání přátel tří obcí v Pilníkově

Město Pilníkov si vás dovoluje pozvat na soutěžní setkání spřátelených obcí Marciszówa, Vítězné a Pilníkova. Družstva složená z představitelů a zaměstnanců jednotlivých obcí, doplněná o členy z řad seniorů, se utkají v řadě rozličných soutěží. Dvacetičlenné týmy předvedou svou soutěživost v pohybových i vědomostních disciplínách. Dopolední program bude zahájen na hřišti u základní školy. Akce se koná v rámci udržitelnosti projektu Euroregionu Glacensis „Na společné cestě“. Prohlédněte si i plakát.

Kateřina Valdová, 2.10.2015

Dotace EU jsou příležitostí pro další rozvoj regionu

Kulturní dům v Maršově u Úpice hostil uplynulý pátek, 25. září 2015, setkání zakladatelů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Tématem číslo jedna byla spolupráce svazků a jednotlivých obcí v novém programovém období. „Pro nás je v tuto chvíli stěžejní odpadové hospodářství. V minulosti jsme již společně realizovali projekt domácích kompostérů pro naše obyvatele a i nadále bychom se této problematice chtěli věnovat,“ uvedl Zdeněk Špringr, starosta Rtyně v Podkrkonoší a zároveň předseda Svazku obcí Jestřebí hory. Právě aktivita svazku zastupovaného Zdeňkem Špringrem je inspirací pro starostu obce Vítězná a předsedu Společenství obcí Podkrkonoší Petra Hrubého: „Moc se mi líbí cesta, jíž se ubírají starostové sousedního svazku. Věřím, že se nám v blízké době podaří realizovat i nějaký společný projekt napříč místní akční skupinou.“ Prohlédněte si prezentace ze setkání (Sdružení místních samospráv, výstupy projektu, spolupráce obcí), fotoreportáž a přečtěte si i celou zprávu z akce.

Kateřina Valdová, 1.10.2015

Pension Konírna – agroturistické centrum aneb „zadními vrátky k Hrubým za zvířátky“

Projektem financovaným z dotačního programu LEADER se ucelil význam a funkčnost agroturistického hospodářství, které přispěje k rozvoji cestovního ruchu a umožní zájemcům strávit v přírodě a mezi zvířaty nejen dopoledne nebo odpoledne, ale díky ubytování i několik dní. Ve Vítězné tak díky Pensionu Konírna vzniklo příjemné zázemí pro trávení dovolené nebo i pro další aktivity v rámci vzdělávání a osvěty, a to především pro návštěvy žáků MŠ, ZŠ nebo Dětského domova Nemojov. Podívejte se i na reportáž o projektu.

Kateřina Valdová, 30.9.2015

Za inspiracemi na východní Slovensko 2015

Od roku 2007 intenzivně spolupracujeme s mikroregionem Poondavie a obcí Trhoviště. Společně s obcí Libňatov pořádáme několikrát do roka společná setkání se zástupci východoslovenského regionu a můžeme s jistotou říci, že to nejsou pouze partneři, ale i velmi dobří přátelé. Proto poslední roky spojujeme cesty a tematicky je cílíme na konkrétní oblasti ze života na venkově. Letošní exkurzi jsme zaměřili na školství. Společně se základními a mateřskými školami nejen z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. budeme detailně sledovat vybavenost škol, výuku, práci s dětmi, komunikaci s obcí atd. Toto tzv. stínování se uskutečňuje v rámci projektů, které české školy realizují, a exkurze by jim měla přispět ke zlepšení práce ve školství. Přečtěte si všechny informace o exkurzi a pokud máte zájem, vyplňte a pošlete přihlášku.

Kateřina Valdová, 25.9.2015

Obce budou jednat o spolupráci na další programové období

V pátek 25. září se v kulturním domě v Maršově u Úpice uskuteční společné setkání starostů Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší, tedy zakladatelů Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. Program bude zaměřen na další možnosti spolupráce mezi zakladateli a jednotlivými obcemi, proběhne diskuse o přípravě společných projektů pro nové programové období a bude se hovořit o místních akčních plánech pro mateřské a základní školy na území ORP Trutnov a obce Čermná. Akce se koná v rámci projektu Sdružení místních samospráv, a proto budou starostové a další zástupci obcí, kteří jsou rovněž srdečně zváni, informováni o spolupráci obcí v MAS a dosavadních výstupech projektu. Přečtěte si celou zprávu.

Kateřina Valdová, 22.9.2015

Výstava Šlápoty v nitích a oleji

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové srdečně zve na výstavu Stanislava Šrejberová – Helena Šrůtková: ŠLÁPOTY V NITÍCH A OLEJI, výstavní cyklus: Jak se co dělá I. Vernisáž se koná v pátek 25. 9. 2015 od 17 hodin. A následně bude otevřeno: út–so 10–12; 13–17, ne 13–16. Výstava se koná v Galerii Julie W. Mezerové a bude přístupná do 18. 10. 2015. Podívejte se na plakátek.

Kateřina Valdová, 22.9.2015

Projekt Obce sobě končí

Finalizace akčního plánu a debata ohledně zřízení Centra společných služeb pro starosty – to byla témata jednání starostů ORP Dvůr Králové nad Labem, které se uskutečnilo ve čtvrtek 10. září na Městském úřadě ve Dvoře Králové nad Labem. O aktuálnosti a potřebnosti probíraných témat svědčí velká účast starostů, jichž se sešla více než polovina. Jednání navštívila také regionální koordinátorka projektu Obce sobě, v jehož rámci bylo setkání uspořádáno, Ing. Ivana Červinková. Toto jednání bylo v rámci projektu, který k 31. říjnu 2015 končí, poslední, nicméně přítomní starostové se shodli, že by bylo dobré se potkávat i nadále. Proto se již předběžně dohodli, že v listopadu by se opět mohli sejít, tentokrát nad tématem místních akčních plánů pro školství. Přečtěte si celou zprávu ze setkání.

Kateřina Valdová, 21.9.2015

Veterinární pohotovostní výjezdová služba – II. etapa

Dalším projektem, podpořeným z dotačního programu LEADER je projekt veterinární lékařky Julie Kultové z Pilníkova. Cílem projektu bylo především rozšířit nabídku veterinárních služeb, a to o digitální RTG vybavení. Kvalita digitálního zobrazení je nesrovnatelně vyšší a navíc umožňuje kompletní použití v terénních podmínkách, vzhledem ke skladnosti přístroje. Některé digitální rentgeny jsou již dnes tak malých rozměrů, že se vejdou do osobního auta. Pak je možné přímo v terénu provést rentgenování, ale také vyvolání a vyhodnocení snímku do několika minut. Nákupem vybavení bude veterinářka moci rozšiřovat již poskytované veterinární mobilní služby. Podívejte se na celou reportáž.

Kateřina Valdová, 14.9.2015

Pozvánka na sněm MAS Království – Jestřebí hory

Vážení partneři, dovolte, abychom vás pozvali na jednání sněmu MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., které se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 17.30 v Kulturním domě v Libňatově. Na programu naleznete např. schválení nového statutu nebo volbu nového člena výběrového výboru (podmínka pro standardizace MAS) nebo plán aktivit na další období. Prostudujte si proto všechny materiály: návrh statutu, informace k exkurzi na Slovensko a přihlášku na Slovensko (veškeré materiály naleznete i zde). Pro schválení všech dokumentů je potřeba účast minimálně 17 partnerů ze soukromého sektoru a 16 z veřejného sektoru, proto prosíme o účast na jednání. V případě, že se nebudete moci účastnit, pošlete zástupce, kterému dáte plnou moc (nemusí být úředně ověřená), ale nedávejte ji nikomu, kdo již zastupuje jiný subjekt. Prosíme o potvrzení účasti do 15. 9. 2015 – mailem nebo telefonem. Pozvánka na sněm MAS Království - Jestřebí hory je zde.

Jan Balcar, 9.9.2015
Starší zprávy