Aktuality

Venkovská konference MAS

Kulturní dům v Havlovicích hostil ve čtvrtek 20. listopadu 2014 Venkovskou konferenci MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Dopoledne zasedali zakladatelé MAS – dva svazky obcí – Společenství obcí Podkrkonoší a Svazek obcí Jestřebí hory. Po obědě pro ně měli zástupci obce Havlovice připravenou exkurzi po realizovaných projektech v obci a následovalo valné shromáždění MAS, na kterém se tentokrát sešlo přes třicet partnerů. Prohlédněte si první obrázky.

Kateřina Valdová, 21.11.2014

Slavnostní otevření rozhledny Žernov

Euroregion Glacensis, obec Žernov a Branka, o.p.s. vás zvou na slavnostní otevření rozhledny Žernov, které se koná v neděli 30. listopadu 2014 od 14.00 v areálu sokolovny na Žernově. Na programu bude požehnání rozhledně B. Partykou, koncerty kapel Swing sextet, TT band rock a v případě adekvátního počasí ukázka průmyslového lezení a letecké překvapení z oblaků. Od 15.30 bude následovat adventní koncert Two voices v kapli Panny Marie Sněžné. Více na pozvánce.

Kateřina Valdová, 18.11.2014

Kladské pomezí – Místo pro náš příběh

Branka, o.p.s. v roce 2014 opět uspěla s projektovou žádostí na nový projekt, tentokrát pod názvem Kladské pomezí – Místo pro náš příběh, který bude financovaný z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je zaměřit se na propagaci a osvětu rozvoje cestovního ruchu a propagaci značky Kladské pomezí uvnitř regionu. Kromě nových tematických letáků a image materiálu v několika jazykových mutacích se mezi výstupy projektu řadí i stany, které poslouží k propagaci značky Kladské pomezí na tradičních regionálních akcích. Pro tvorbu propagačních materiálů bude pořízen mapový podklad pro oblast Kladské pomezí a nová fotobanka nejen pro potřeby destinační společnosti. V závěru projektu bude uspořádána konference na téma „Historie vzniku názvu Kladské pomezí“, která bude volným pokračováním dvoudenní poznávací cesty po Kladském pomezí. Více v tiskové zprávě.

Kateřina Valdová, 13.11.2014

Nová výstava v Městském muzeu v Úpici

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové v Úpici srdečně zve na vernisáž výstavy prací českých a polských výtvarníků, nazvané „Wleń a okolí očima umělců“. Vystavená díla vznikla v rámci projektu „Umění sjednocuje lidi všech kultur a generací“, který se uskutečnil v létě letošního roku díky podpoře Evropské unie. Vernisáž se koná v pátek 14. 11. od 17 hodin. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 12.11.2014

Starostové budou plánovat rok 2015
na setkání zakladatelů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Krátce po volbách a takřka záhy po ustavujících zastupitelstvech se setká 24 starostů na společném jednání zakladatelů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., tentokrát v Havlovicích. Je to podruhé, co se představitelé Svazku obcí Jestřebí hory a Společenství obcí Podkrkonoší budou zabývat rozvojem regionu. Pracovní jednání se uskuteční v rámci II. Venkovské konference MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. dne 20. 11. 2014 v havlovickém Kulturním sále. V rámci této akce podpořené Celostátní sítí pro venkov vedené pod názvem „Venkov jako atraktivní místo pro život“ je naplánován pestrý program v podobě bilance uplynulého období a zároveň budou podány informace k plánům do budoucna. Po obědě se společně seznámíme s realizovanými projekty na území obce Havlovice a slovenské obce Trhoviště. V rámci celého programu se sejdou všichni starostové a starostky zakládajících svazků, kteří budou prezentovat svoje aktivity a předávat si zkušenosti. Na akci jsou pozváni i mezinárodní hosté a významní partneři. „Na základě úspěšnosti a kladných ohlasů všech zúčastněných loňské Venkovské konference, která se uskutečnila v Radvanicích, jsme připravili druhý ročník," odůvodňuje konání akce Jan Balcar, ředitel o.p.s. „Bylo patrné, že setkání zakladatelů přispělo k zlepšení komunikace a umožnilo tak efektivněji komunikovat napříč regionem," doplňuje. Tímto srdečně zveme všechny zájemce k účasti. Více k akci – pozvánka a návratka.

Lucie Žďárská, 5.11.2014

Na valném shromáždění MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
se bude jednat o zásadních změnách

Setkání všech partnerů MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. spolu s dalšími významnými hosty se bude konat dne 20. 11. 2014 v prostorném sále Kulturního domu v obci Havlovice. Partneři MAS budou projednávat významné body pro nadcházející programové období. Jednání se bude konat v rámci II. Venkovské konference MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., kterou podpořila Celostátní síť pro venkov. Celý program odstartují zdravice předsedů jednotlivých orgánů MAS, následovat bude bilance roku 2014, představení Integrované strategie rozvoje území MAS a příklady dobré praxe. Hlavním bodem jednání bude harmonizace organizační struktury MAS dle požadavků MMR ČR. Konkrétně se budou projednávat změny v zakladatelské smlouvě a ve statutu MAS, v definici partnera a navazující změny v partnerských smlouvách, v struktuře a kompetenci orgánů MAS, v jednacích řádech a navazujících dokumentech MAS a ve fungování sekretariátu MAS. „Valné shromáždění MAS bude významnou událostí letošního roku a zároveň odrazovým můstkem pro splnění podmínek stanovených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,“ vysvětluje Jan Balcar, ředitel o.p.s. „Pokud bude vše výše zmíněné zakomponované do stávajících či nových dokumentů, bude MAS uznatelným koordinátorem, administrátorem a současně i příjemcem finančních prostředků z EU a ČR v novém programovém období,“ dodává. Tímto srdečně zveme všechny zájemce k účasti. Více k akci – pozvánka a návratka.

Lucie Žďárská, 5.11.2014

II. Venkovská konference pod názvem
„Venkov jako atraktivní místo pro spokojený život“

Na základě úspěšnosti a kladných ohlasů všech zúčastněných loňské Venkovské konference, která se uskutečnila v Radvanicích, jsme pro vás připravili další ročník, a to v Kulturním domě v Havlovicích, dne 20. listopadu 2014. „Bylo patrné, že Venkovská konference přispěla ke zlepšení komunikace všech subjektů a umožnila tak efektivněji komunikovat napříč regionem,“ odůvodňuje konání akce Dr. Jan Balcar, ředitel o.p.s. Akce byla letos podpořena Celostátní sítí pro venkov, a proto byl sestaven následující program: v první části dopoledního bloku nám Ing. Lada Nevečeřalová, MBA (MAS KJH, o.p.s.) nastíní čerpání prostředků z EU prostřednictvím MAS v programovém období 2007–2013. Po této části se občerstvíme a následovat bude výstup Dr. Jana Balcara, který přítomným přiblíží rozdělování prostředků EU prostřednictvím metody LEADER a aplikaci této metody v praxi. Odpolední blok bude náležet Ing. Markétě Ertnerové, která popíše aktivity Celostátní sítě pro venkov v Královéhradeckém kraji v roce 2014 včetně plánu na rok 2015. Následovat budou ukázky realizovaných projektů na území obce Havlovice a slovenské obce Trhoviště. Po obsáhlém programu bude opět možnost občerstvení a poté začne poslední část odpoledního programu. V tomto bloku nám Ing. Tomáš Mečíř, jako zástupce DRAG, s.r.o. vysvětlí aplikaci Komunitně vedeného místního rozvoje. A nakonec bude představen příklad dobré praxe hostem z MAS Mezi Úpou a Metují – Zdenou Hovorkovou. Na závěr proběhne diskuze k projednaným tématům a večeře formou rautu. Při příležitosti této konference se dopoledne uskuteční setkání zakladatelů o.p.s. a v odpoledních hodinách proběhne valné shromáždění MAS. Tímto jsou všichni příznivci MAS srdečně zváni! Podrobný program najdete zde.

Lucie Žďárská, 4.11.2014

Náchodská stavebka pořádá v sobotu den otevřených dveří

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela v Náchodě pořádá tuto sobotu 8. listopadu 2014 Den otevřených dveří, probíhat bude od 8:30 do 13 hodin. Škola také chystá již šestý ročník soutěže pro žáky základních škol „Klání žáků deváťáků“, která proběhne ve středu 19. listopadu. Přečtěte si rozhovor s ředitelem školy ing. Milanem Smolou.

Petr Záliš, 4.11.2014

Za venkovskými inspiracemi na východní Slovensko

Obec Libňatov a Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. uspořádaly veřejný výlet do partnerské obce Trhoviště ve dnech 25.–28. října 2014. Trhoviště patří do našeho partnerského mikroregionu Poondavie nedaleko Zemplínské šíravy a vřele nás přivítal starosta Robert Koba, se kterým se přátelíme již od roku 2007. Mimo návštěvy Trhoviště (zemědělského družstva, všech tří kostelů, romské osady a obecního úřadu) jsme také navštívili Tokajskou vinici ve Velké Trni a jedno dopoledne jsme strávili i v Maďarsku hned za hranicemi, kde jsme navštívili místní trhy a ochutnali něco z maďarské produkce potravin. Cestou zpět jsme navštívili Salaš Krajinka v Rožumberoku, která je nádhernou ukázkou, jak může fungovat cestovní ruch v ekologickém zemědělství a nakoupili si výborné ovčí sýry z místní produkce. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 4.11.2014

55. výročí otevření Hvězdárny v Úpici

Tým Hvězdárny v Úpici vás srdečně zve na Vzpomínkový večer na 55 let trvání hvězdárny. Ta byla založena Vladimírem Mlejnkem, jejím pozdějším ředitelem. Otevřena byla 8.11.1959 v 10 hodin a 30 minut. Od té doby již 55 let přináší nejen vědecké astronomické výsledky, ale zejména přibližuje astronomii našim občanům, od těch předškolních až po seniory. Večer bude zahájen v 18 hodin otevřením výstavy dětských kosmonautických kreseb a poté bude následovat povídání o historii úpické hvězdárny. Prohlédněte si plakát.

Kateřina Valdová, 3.11.2014
Starší zprávy