Aktuality

Společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov

Starostové a starostky z území ORP Trutnov, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol, dovolte, abych vás pozval na společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 od 13.00, a to v KD Havlovice. V průběhu dvou let jste byli průběžně informováni o projektu MAP Trutnovsko, ke kterému jste se přihlásili a někteří se do něho velmi aktivně zapojili. Chceme vám představit výstupy projektu, které budou ovlivňovat vzdělávání v regionu a čerpání prostředků EU na modernizaci škol. V případě, že se nebude moct zúčastnit, pověřte svého zástupce – místostarostu, tajemníka či úředníka. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 15.11.2017

Regionální konference Venkov na téma „Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi místními akčními skupinami v Královéhradeckém kraji“

Již popáté pořádá MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. venkovskou konferenci. Letošní dvoudenní akce je zaměřena spolupráci na venkově a je spolupořádána s Celostátní sítí pro venkov. Dvoudenní program je tematicky rozdělen. První den je zaměřen především na manažery MAS a druhý den na starosty, kteří zvažují účast v soutěži Vesnice roku a také pro obce zapojené do Center společných služeb. Oba dva dny jsou samozřejmě otevřené pro všechny. Doufáme, že si v naší nabídce najdete minimálně jeden seminář a naši konferenci navštívíte. Bližší informace k akci jsou v programu nebo je poskytne Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871 nebo rovnou proveďte registraci.

Kateřina Valdová, 14.11.2017

Dotace na demolice nevyhovujících budov

Vážená paní starostko / vážený pane starosto, asi už jste zaznamenali, že je aktuálně vyhlášen národní program MMR Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018. Obec nemusí mít (aby mohla žádat o dotaci) na svém katastrálním území sociálně vyloučenou lokalitu, stačí pokud se nachází ve správním obvodu ORP, kde takové lokalita je. A to splňují všechny obce v území ORP Trutnov, Broumov, Náchod apod. Zde jsou základní informace - výše dotace: max. 80% (min. 300 tis. – max. 10 mil. Kč). Termín podání žádostí: 25.1.2018. Předmět podpory: objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení (součástí způsobilých nákladů může být i revitalizace plochy, tzn. i výstavba nového objektu – ten ale NESMÍ sloužit k sociálnímu bydlení!). Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme se zpracováním záměru a následně se žádostí o dotaci. Přeji Vám příjemné dny.

Tomáš Mečíř, DRAG s.r.o., 13.11.2017

Tradiční myslivecká podzimní zábava – POSLEDNÍ LEČ

Myslivecký spolek Hubertova výšina v Čermné si Vás dovoluje pozvat na tradiční mysliveckou podzimní zábavu – POSLEDNÍ LEČ, která se uskuteční dne 18. 11. 2017 se začátkem ve 20.00 v sále místního pohostinství v Čermné. K tanci a poslechu zahraje duo Mirka Plecháče z Trutnova, vstupné 80 Kč. V tombole na Vás čeká něco chlupatého, něco s peřím, ale i věcičky, co neslouží k jídlu – hlavní cena je sele prasete divokého. Při akci se bude podávat zvěřinové menu. Místa je možné zamluvit na tel. čísle 721 287 344 (Lucie Grofová). Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 10.11.2017

Výroční sněm MAS

Vážení partneři MAS, dovolte, abychom vás jménem naší společnosti a programového výboru pozvali na Sněm MAS Království – Jestřebí hory, který se bude konat v úterý 21. 11. 2017 od 17.30 v prostorách KD Havlovice. MAS se začala formovat v roce 2006 a oficiální činnost zahájila v roce 2007. Proto si letos připomínáme 10. výročí založení. Věříme, že si najdete čas a přijdete si s námi připomenout 10 let fungování naší organizace. Na neformální večer máme připravené skromné občerstvení. Doporučujeme zajištění společné dopravy. Pozvání platí pro dva až tři zástupce jednoho partnera. Prosím, prostřednictvím registrace potvrďte účast nejlépe do pátku 17. 11. 2017. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 9.11.2017

III. Výzvy v projektu POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Více informací je zde.

Kateřina Valdová, 7.11.2017

Mezinárodní závody v Radvanicích ovládly trutnovské "Rebelky"

ReBels team Trutnov s formací The ReBels navázal na úspěchy z předchozích závodů a získal na prvních závodech v akrobatickém rokenrolu MDFS (malé dívčí formace senior) v začínající sezóně 2017 /2018 White cup Radvanice 4. 11. 2017 první místo, a to i v polské, německé a slovenské konkurenci. Povedeným kouskem je i druhé místo trutnovských juniorek. Dalším testovacím závodem pro obě formace budou závody v Praze: Jinonický a Žižkovský pohár. ReBels team Trutnov nabízí pro naše partnery včetně veřejnosti velké množství ukázek a vystoupení na plesech, firemních večírcích i charitativních akcích pro dětské domovy a kluby seniorů. Přečtěte si celou zprávu a podívejte se na video sestav vítězného i stříbrného týmu.

Kateřina Valdová, 7.11.2017

Zájmové organizace z Trutnovska nabízejí školkám a školám výukové programy

Na Trutnovsku se potkali zástupci organizací, které nabízejí neformální a zájmové vzdělávání pro žáky ze školek a škol. Jejich společnou letošní aktivitou je vydání informačního letáku s názvem „Místo pro učení & učení pro místo“. V letáku zájemci naleznou popis vzdělávacích programů od pěti vzdělávacích organizací. Nabízené programy se dotýkají široké škály školních předmětů; zahrnují přírodovědu, zeměpis, dějepis a další. U každého oboru najdou čtenáři stručný popis programu, informace, pro jakou věkovou skupinu je program určen, cenu a kontakty na organizace. Hlavní distribuce letáku bude probíhat do škol nacházejících se v ORP Trutnov. „Jsme rádi, že se tyto organizace daly dohromady. Nabídka je pestrá a hlavně programy jsou na vysoké profesionální úrovni. Je patrné, že organizace mají zájem spolupracovat,“ řekl Jan Balcar, ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., která hradila náklady na vydání tohoto letáku a komplexně koordinuje projekt MAP Trutnovsko. Prohlédněte si elektronickou verzi letáku.

Markéta Demešová, 1.11.2017

Výstava o historii a současnosti hradu Vízmburk

Ve vestibulu budovy krajského úřadu na Pivovarském náměstí v Hradci Králové bude možné shlédnout volně přístupnou výstavu nazvanou "Hrad Vízmburk - historie a současnost". Zveme všechny příznivce hradu a zájemce o historii na zahájení výstavy, které se bude konat v pondělí 6. listopadu od 17:30. Expozice tu bude k vidění do 8. prosince. Zde je plakát.

Jaroslav Balcar, 1.11.2017
Starší zprávy