Aktuality

Dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov

Na setkání zřizovatelů a ředitelů škol z Trutnovska, které proběhlo 22. 11. 2017 v kulturním domě v Havlovicích, byla přijata dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání na území ORP Trutnov a obce Čermná. Stejně tak bylo podpořeno zahájení prací na přípravě navazujícího projektu MAP II a dalšího společného setkávání. O dalším vývoji budeme opět informovat. Můžete si přečíst celý text dohody.

Markéta Demešová, 13.12.2017

První společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov

Ve středu 22.11.2017 se od 13 hodin konalo v kulturním domě v Havlovicích první společné setkání zřizovatelů a ředitelů MŠ a ZŠ z území ORP Trutnov. Hlavním bodem jednání bylo schválení Dohody o spolupráci v území ORP Trutnov + obce Čermná mezi dotčenými subjekty v oblasti vzdělávání, tj. mezi zřizovateli, samotnými školami a školskými zařízeními, subjekty neformálního a zájmového vzdělávání a ostatními relevantními subjekty. Diskuze proběhla i k možnému návaznému projektu MAP Trutnovsko II. Přečtěte si celou zprávu, zápis a prohlédněte si i výběr z fotek.

Markéta Demešová, 7.12.2017

Oblastní charita Červený Kostelec hledá hlavní účetní

Oblastní charita Červený Kostelec - nestátní nezisková organizace pomáhající zvláště lidem nemocným, ale také dětem, dospělým i seniorům hledá nového kolegu/kolegyni na obsazení funkce hlavní účetní. Potřebné předpoklady např.: úplné střední odborné vzdělání s maturitou (popř. vyšší odborné či vysokoškolské) v oboru ekonomie a účetnictví, praxe v podvojném účetnictví, zkušenosti se zpracováním daňové agendy a s účetní závěrkou, se zabezpečením styku s bankou, s orgány daňové správy, znalost problematiky DPH. Výhodou je praxe v neziskovém sektoru a znalost účetního programu Datainfo a Pohoda. Více informací na inzerátu.

Kateřina Valdová, 4.12.2017

Prosincové akce ve Vile Čerych

V prosinci si nenechte ujít Vánoční trhy s Mikulášskou nadílkou, proběhnou 2. prosince. Vánoční atmosféru si užijete také při koncertu v podání pěveckého komorního souboru CANTUS 9. prosince od 17 hodin. Koledy si přijďte zazpívat s žáky novoměstské základní umělecké školy 13. prosince v 18 hodin v rámci celorepublikové akce Deníku "Česko zpívá koledy". 15. prosince se pak budou ve Vile relaxačně malovat andělé s Danou Činčarovou a 18. prosince vzpomeneme na Václava Havla u příležitosti výročí jeho úmrtí. Více na plakátu.

Kateřina Valdová, 30.11.2017

Venkovská konference řešila praxi na venkově

V Havlovicích se již tradičně konala pátá Venkovská konference, letos na téma „Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi místní akčními skupinami v Královéhradeckém kraji“, kterou pořádala Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov. Zástupci neziskového sektoru, obcí a podnikatelů se potkali 21.–22. 11. v kulturním domě v Havlovicích. Úterní program byl zaměřen na čerpání dotací přes Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Byly představeny prezentace týkající se Programu rozvoje venkova (19.2.1, 19.3.1, podání ŽOD a PRV krok za krokem). V podvečer byla pro přítomné připravena bilance desetileté existence MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Druhý den byl věnovaný spolupráci obcí na venkově a soutěži Vesnice roku. Jako přednášející zde vystupovali Ing. Miroslav Stárková, která zastupovala po celé dva dny venkovské konference Celostátní sít pro venkov, Mgr. Lucie Feuchter za Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Ing. Dušan Šustr za Spolek pro obnovu venkova. Přečtěte si celou zprávu i zápis z akce nebo si prohlédněte výběr z fotografií.

Markéta Demešová, 29.11.2017

Místní akční skupina byla podpořena i v roce 2017 dotací Královéhradeckého kraje

Činnost Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s. byla finančně v roce 2017 podpořena z dotačního programu Královéhradeckého kraje. Jedná se o finanční podporu z rozpočtu KHK (17RGI01-0016) ve výši 150 000 Kč. Letošní podpora byla 90 %, zbytek bylo nutné dofinancovat z vlastních zdrojů. Dotace byla využita na udržení profesionálního zázemí společnosti v nových prostorách – vybavení kanceláře IT (NTB, disk, licence, SW) a nábytkem. Dotace byla využita i k zajištění služeb v oblasti účetnictví, auditu, www a dalších aktivit v regionu. Díky této podpoře bylo možné zajistit dokončení, podání a finální schválení žádosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Informace o veškerých aktivitách jsou na webových stránkách www.kjh.cz. Cíl projektu – zajištění profesionální úrovně služeb společnosti se podařil splnit. Podpora z Královéhradeckého kraje je pro všechny krajské MAS nesmírně důležitá, a to především pro zachování jejich bezchybného chodu i v dalším programovém období.

Jan Balcar, ředitel MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s., 28.11.2017

Radvanický míč 2017

VOX RADVANICE z.s. pořádá v sobotu 25. listopadu 2017 třetí ročník akce s názvem „Radvanický míč 2017“, a to druhou část zaměřenou na Líný tenis. Registrace sportovců proběhne od 9 hodin ve sportovní hale Pensionu a Restaurace Radvanice (Radvanice 170, 542 12), startovné 50,- Kč. Rakety a míče jsou k dispozici. Přijďte si protáhnout tělo – líný tenis není tak líný, jak by se podle názvu zdálo. Akce je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Informace na tel. 603 427 884 nebo na plakátu.

Kateřina Valdová, 23.11.2017

Společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov

Starostové a starostky z území ORP Trutnov, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol, dovolte, abych vás pozval na společné setkání zřizovatelů a ředitelů mateřských a základních škol v území ORP Trutnov, které se bude konat ve středu 22. 11. 2017 od 13.00, a to v KD Havlovice. V průběhu dvou let jste byli průběžně informováni o projektu MAP Trutnovsko, ke kterému jste se přihlásili a někteří se do něho velmi aktivně zapojili. Chceme vám představit výstupy projektu, které budou ovlivňovat vzdělávání v regionu a čerpání prostředků EU na modernizaci škol. V případě, že se nebude moct zúčastnit, pověřte svého zástupce – místostarostu, tajemníka či úředníka. Více v pozvánce.

Kateřina Valdová, 15.11.2017

Regionální konference Venkov na téma „Diskuzní fórum zaměřené na projekty spolupráce mezi místními akčními skupinami v Královéhradeckém kraji“

Již popáté pořádá MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. venkovskou konferenci. Letošní dvoudenní akce je zaměřena spolupráci na venkově a je spolupořádána s Celostátní sítí pro venkov. Dvoudenní program je tematicky rozdělen. První den je zaměřen především na manažery MAS a druhý den na starosty, kteří zvažují účast v soutěži Vesnice roku a také pro obce zapojené do Center společných služeb. Oba dva dny jsou samozřejmě otevřené pro všechny. Doufáme, že si v naší nabídce najdete minimálně jeden seminář a naši konferenci navštívíte. Bližší informace k akci jsou v programu nebo je poskytne Jan Balcar, e-mail: balcar@kjh.cz, tel. 777 851 871 nebo rovnou proveďte registraci.

Kateřina Valdová, 14.11.2017

Dotace na demolice nevyhovujících budov

Vážená paní starostko / vážený pane starosto, asi už jste zaznamenali, že je aktuálně vyhlášen národní program MMR Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018. Obec nemusí mít (aby mohla žádat o dotaci) na svém katastrálním území sociálně vyloučenou lokalitu, stačí pokud se nachází ve správním obvodu ORP, kde takové lokalita je. A to splňují všechny obce v území ORP Trutnov, Broumov, Náchod apod. Zde jsou základní informace - výše dotace: max. 80% (min. 300 tis. – max. 10 mil. Kč). Termín podání žádostí: 25.1.2018. Předmět podpory: objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou nezpůsobilé k bydlení (součástí způsobilých nákladů může být i revitalizace plochy, tzn. i výstavba nového objektu – ten ale NESMÍ sloužit k sociálnímu bydlení!). Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme se zpracováním záměru a následně se žádostí o dotaci. Přeji Vám příjemné dny.

Tomáš Mečíř, DRAG s.r.o., 13.11.2017
Starší zprávy