Aktuality

Upozorňujeme všechny, že z technických důvodů bude pevná telefonní linka do kanceláře MAS KJH, o.p.s. (499 397 232) nedostupná. V případě nutnosti telefonických hovorů volejte na 777 851 871 (Jan Balcar) nebo zvolte e-mailový kontakt. Děkujeme za pochopení!

Radvanický míč 2016

VOX Radvanice z.s. pořádá v sobotu 3.12. od 10 hodin ve sportovní hale Pensionu a restaurace Radvanice "Radvanický míč 2016 – 2. ročník, 4. část - stolní tenis“. Věk účastníků není omezen, startovné 50,- Kč za osobu. Registrace probíhá na emailu p.spitzerova@seznam.cz nebo na místě. Přijďte si s námi protáhnout tělo a vyhrát pěkné ceny od našich sponzorů. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 30.10.2016

Valná hromada NS MAS zasedala ve Dvoře Králové nad Labem

Schválení nových stanov Národní sítě Místních akčních skupin ČR bylo hlavním a jediným bodem programu valné hromady NS MAS, která se konala 23. listopadu 2016 ve Dvoře Králové nad Labem a organizačně ji zajišťovala sousední MAS Královédvorsko. Delegáti vybírali ze dvou návrhů – autorem jednoho byla Pracovní skupina Stanovy, která na něm pracovala necelé dva roky, druhý předložil místopředseda NS MAS Jan Florian. Na valné hromadě byli přítomni zástupci 127 ze 180 místních akčních skupin. Žádná z předložených verzí nakonec nebyla schválena, činnost NS MAS se proto bude dál řídit stávajícími Stanovami. Prohlédněte si video ze setkání a rozhovor s předsedou Národní sítě MAS Václavem Pošmurným.

Kateřina Valdová, 29.11.2016

Advent u Studánky

Obec Malé Svatoňovice, SDH Malé Svatoňovice, RC Žaltmánek a Základní škola Malé Svatoňovice vás zvou na Advent u Studánky. Akce se koná v neděli 27. 11. 2016 na náměstí Karla Čapka v Malých Svatoňovicích. Na programu bude vánoční jarmark s rozsvícením vánočního stromu a čertovským rejem. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 25.11.2016

Společné setkání členů všech orgánů a zaměstnanců MAS KJH

Vážení kolegové a členové orgánů MAS – programového výboru, kontrolního výboru, monitorovacího výboru, výběrového výboru, správní rady a dozorčí rady – zveme vás na společné setkání členů všech orgánů a zaměstnanců hlavní kanceláře MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., které se bude konat ve čtvrtek 15. 12. od 15.00 v kulturním domě v Chotěvicích. Vzhledem k tomu, že jsme se v plné sestavě potkali naposled v březnu na sněmu MAS v Pilníkově, tak bychom s vámi rádi bilancovali letošní rok, seznámili vás s novinkami a představili stručně plán aktivit pro rok 2017. Patronem setkání bude Společenství obcí Podkrkonoší. Prosíme o potvrzení účasti nejdéle do 7. 12. 2016, a to na e-mail balcar@kjh.cz nebo na tel. 777 851 871.

Kateřina Valdová, 16.11.2016

Markoušovické Mraveniště se otevře veřejnosti

Komunitní vzdělávací centrum Mraveniště pořádá v sobotu 26. listopadu 2016 od 9 do 12 hodin Den otevřených dveří. Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si prostory dětské skupiny a základní školy. Uvidí také blok výuky žáků a také se budou moci zeptat na vše, co je bude zajímat. Bližší informace jsou zde. Projekt probíhá za podpory Svazku obcí Jestřebí hory.

Petr Záliš, 16.11.2016

Peníze pro regiony

Pro regiony je aktuálně vyčleněno 1,1 miliardy korun – jedná se o finance na nová veřejná prostranství, výstavbu dětských hřišť, bytů, rekonstrukce místních komunikací, ale například i na tvorbu územních plánů, konkrétně třeba na modernizaci nebo regeneraci sídlišť v obcích, výstavby pečovatelských domů nebo budování sportovišť, rekonstrukce silnic nebo kapliček; dále na tvorbu územních plánů, demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. Více ve Zpravodaji MMR.

Kateřina Valdová, 14.11.2016

EET - důležité informace nejen pro podnikatele!

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá méně než 30 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli. Krajská hospodářská komora královéhradeckého kraje a Finanční úřad pro Královéhradecký kraj pořádají k této problematice seminář. Bližší informace k EET jsou zde.

Petr Záliš, 11.11.2016

Expedice na Slovensko navštívila bojiště třetí největší horské bitvy druhé světové války

Letošní říjnová expedice do slovenské obce Trhoviště měla velmi pestrý program. V pátek dopoledne výprava prošla obec, navštívila rekonstruovaný hřbitov a na obecním úřadě diskutovala o dopadu elektronické evidence tržeb na akce pořádané obcí. Páteční poledne bylo zasvěceno Úctě starším. Tento krásný zvyk, který v obci funguje již několik let, je oslavou nejstarších občanů Trhoviště a obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ a církvemi připraví program a drobné občerstvení. Odpoledne pokračovala prohlídka obce a místní farmy Farming, a.s. V sobotu ráno byl přistaven před ZŠ Trhoviště, kde jsme byli ubytováni, velký autobus pro výlet do Svidníku a na bojiště Dukelsko-karpatské operace. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si i fotky z akce.

Kateřina Valdová, 9.11.2016

Nové výzvy v rámci Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bylo vyhlášeno šest nových programů, a to: Marketing (např. usnadnění vstupu na trh malým a středním podnikatelům účastí na zahraničních výstavách a veletrzích), Nemovitosti (např. rekonstrukce objektu a revitalizace plochy pro vlastní podnikání), Školicí střediska (např. výstavba nových center), ICT a sdílené služeb (např. budování a modernizace datových center), Partnerství znalostního transferu (např. vytvoření partnerství za účelem sdílení znalostí mezi výzkumem a malým nebo středním podnikem) a Spolupráce — Klastry (např. kolektivní výzkum nebo sdílená infrastruktura). Přečtěte si více informací.

Kateřina Valdová, 8.11.2016

Dotace na domovní ČOV

Byla vyhlášena 11. výzva Národního programu Životní prostředí (SFŽP), která umožňuje vyřešit nepříznivou situaci obcí v případě čištění odpadních vod v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV. Tato výzva umožňuje v takovémto případě pořídit domovní ČOV – výše dotace je max. 80 % z celkových způsobilých výdajů. Projektové žádosti o podporu se předkládají na SFŽP od 1. 11. 2016, nejpozději do 30. 11. 2017, ale i v tomto případě platí, že včasnější podání žádosti snižuje riziko vyčerpání finančních prostředků alokovaných na tuto konkrétní výzvu. Více ve stručném výtahu.

Kateřina Valdová, 2.11.2016
Starší zprávy