Aktuality

Setkání ředitelů škol v rámci projektu MAP

Díky projektu MAP se uskuteční již 4. Společné setkání ředitelů MŠ a ZŠ z území Trutnovska, a to ve středu 14. 6. 2017, od 13:00 v budovách MŠ a ZŠ Radvanice. Na programu naleznete úvodní slovo ředitele MŠ a ZŠ a starosty obce, aktuální vyhodnocení stavu projektu v našem území a výměna zkušeností – představení činnosti žákovského parlamentu ZŠ Radvanice. Prostudujte si pozvánku a svoji účast potvrzujte na balcar@kjh.cz - nejlépe do pondělí 5. 6. 2017.

Kateřina Valdová, 26.5.2017

Pozvánka na výstavu zemědělské a komunální techniky PODHORY 2017

Dovoluji si Vás pozvat na tradiční výstavu zemědělské a komunální techniky PODHORY 2017. Výstava se uskuteční v Čisté v Krkonoších dne 8.6.2017 od 10 do 16 hodin. K vidění bude například technika na sklizeň, konzervaci píce i údržbu travních porostů. Dojde i na praktické předvedení vystavených strojů. Vstup je volný a občerstvení bude zajištěné. Více informací je na www.podhory-2017.cz.

Marcela Beranová, Okresní agrární komora Trutnov, 24.5.2017

Chytré technologie v regionu

Koncept chytrého města či regionu je společenskou změnou myšlení, postojů a přístupu k veřejnému prostoru a ke společnosti, ve které pracujeme a žijeme. Proto se čím dál častěji setkáváme s termíny jako Chytré město (SMART Cities) či Chytrý region (SMART region) a s využitím chytrých technologií v různých dalších oblastech. První informace byla prezentována na konferenci Příležitosti pro obce a města - Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec, která se uskutečnila v říjnu 2016. Centrum investic, rozvoje a inovací se snaží pomocí principů Chytrého regionu napomáhat tomu, aby si dílčí řešení nekonkurovala v boji o omezené zdroje, které region má, nýbrž aby se naopak vzájemně doplňovala či podporovala. Za tímto účelem nutně potřebuje znát situaci a míru zájmu jednotlivých subjektů v Královéhradeckém kraji. Pokud vás to zajímá, vyplňte krátký dotazník k tématu.

Kateřina Valdová, 24.5.2017

Seminář Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, v návaznosti na seminář při HK ČR a ve spolupráci s Asociací pro poradenství, si Vás dovolují pozvat na odborný seminář na téma: „General Data Protection Regulation“ (GDPR), který se bude konat v Trutnově dne 23. 5. 2017, od 9:00 hod. v budově sídla ÚP, Horská 5, 541 01 Trutnov, první mezipatro budovy, velká konferenční místnost. Nové obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů – aktuální realita a důsledky pro vaši organizaci od května 2018. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. Přečtěte si pozvánku nebo se rovnou zaregistrujte.

Kateřina Valdová, 18.5.2017

Starostové dobrovolných svazků obcí se potkali v Havlovicích na rybárně

Ve čtvrtek 11. května se uskutečnilo již třetí setkání starostů Společenství obcí Podkrkonoší a Svazku obcí Jestřebí hory. Po přivítání z úst „domácího“ starosty Pavla Dvořáčka ze Svazku obcí Jestřebí hory, a Petra Hrubého, předsedy Společenství obcí Podkrkonoší, se slova ujal Martin Kult, jednatel Místní organizace Českého rybářského svazu. Ten přítomným představil činnost spolku i prostory, v nichž se jednání uskutečnilo. Stejně jako předchozí setkání bylo i toto hodnoceno kladně a přispělo k prohloubení kontaktů a vazeb mezi starosty v regionu. Přečtěte si celou zprávu a prohlédněte si fotografie z akce.

Kateřina Valdová, 16.5.2017

Z úpické posilky až na trůn

Mezinárodního mistrovství ČR v benchpressu a silovém trojboji, které se konalo v Praze, se zúčastnilo více než 300 závodníků. Mezi nimi nechyběli ani ti naši z Úpicka. Tradičně se největší pozornost upínala k úřadujícímu mistru světa Petru Hronovi. Otázka zněla, zda naváže na loňské úspěchy. V benchpressu – v kategorii do 110 kg (s dresem) - i coby čerstvý čtyřicátník opět dominoval. Už základní pokus měl hodnotu nového národního rekordu. Ten ustálil na 260 kg. Stal se mistrem republiky a druhým nejúspěšnějším silákem v absolutním pořadí. Trojboje se zúčastnil i další borec z posilovny pod úpickým náměstím, Radek Rosa. Ten se stal mistrem republiky v kategorii do 140 kg a bronzovým účastníkem mistrovství v absolutním pořadí. Podrobnější zpráva je zde. Přikládáme také snímek z pražského šampionátu pořízený Lucií Hronovou, jsou na něm medailisté v absolutním pořadí trojboje - zlatý Václav Mareš, stříbrný Petr Hron a bronzový Radek Rosa.

Petr Kalousek, 15.5.2017

Neziskové organizace mohou v letošním roce podruhé žádat MMR o podporu

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová ve čtvrtek 11. května rozhodla o vyhlášení druhé výzvy na podporu nestátních neziskových organizací (NNO) v České republice. Nestátní neziskové organizace mohou tak získat finanční podporu ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ještě pro letošní rok. Od pondělí 15. května 2017 lze podávat žádosti o neinvestiční dotaci. Oblasti podpory k podání žádosti o dotaci v rámci druhé výzvy pro rok 2017 jsou Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb a Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Nastudujte si více informací.

Kateřina Valdová, 12.5.2017

Nabídka pracovního místa

Ředitel ZŠ a MŠ Radvanice, okres Trutnov, vypisuje výběrové řízení na místo učitel/ka 2. stupně ZŠ - aprobace ČJ nebo VV. Předpokládaný nástup od 1. 9. 2017. Nabídka školy: možnost získat obecní byt, skvělý pracovní kolektiv. Předpoklady: Splněné podmínky dle zákona č. 563/2004 v platném znění. Nabídku se strukturovaným životopisem zasílejte do 15. května 2017 na adresu školy nebo na e-mail: zsradvanice@seznam.cz.

Robert Hager, ředitel ZŠ a MŠ Radvanice, 9.5.2017

Letní týdny pro děti

Mraveniště, z.s. má i letos připravené další prázdninové programy pro děti. V ceně každého týdne je zahrnutý program, obědy a pojištění. V červnu proběhne pro přihlášené zájemce informační setkání, kde se budou řešit praktické věci - co s sebou, placení a vše, co bude potřeba. Kontaktní osoba Eva Portychová, tel. číslo 737 162 461. Více na plakátku.

Kateřina Valdová, 5.5.2017

Náš projektový tým hledá posilu

Projektový tým Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory hledá posilu. Našim společným cílem je pomoci starostům, obcím a občanům regionu. Věříme, že naše nabídka může oslovit jak zkušené specialisty z oboru, tak nedávné absolventy střední či vysoké školy. Vše potřebné najdete v příloze. Pro případné zájemce přikládáme také souhlas s nakládáním s osobními údaji.

Petr Záliš, 4.5.2017
Starší zprávy